14. september vedtok kommunestyret å fjerne betongdekket og få fram igjen den gamle fiskehavna ved Vestre brygge. Men rett før jul sa rådgiver Terje Lund i Larvik kommunes eiendomsavdeling til ØP: – Med grunnlag i budsjettet som nå er vedtatt, er prosjektet med åpning av Fiskehavna utsatt til 2024.

Kommunestyrets vedtak om å åpne asfaltlokket var ikke bare et ønske om å gjøre Indre havn mer attraktivt ved å åpne opp og tilbakeføre bryggeanlegget. Det var og et svar på tilstandsrapporten til Kokkersvold rådgivende ingeniører, som slo fast at noen av områdene rundt Vestre brygge var i så dårlig forfatning at de burde utbedres innen 2022.

Virksomhetsleder for Eiendom, Terje Thorsen, forteller at de har tatt kontakt med tre firmaer om å utføre en tilstandsrapport med tanke på rehabilitering av selve trebrygga på Vestre Brygge.

– Men når det gjelder asfaltlokket i bakkant, må du snakke med Tore Stafne i kommunalteknikk, sier han.

LES OGSÅ: Stavernfestivalen satser på Norges heteste boyband. Det bekymrer ikke Toffen: – Vi prøver å være eksklusive

Sperret for biltrafikk

– Det kan nok stemme, sier Tore Stafne, og legger til:

– Vi har registrert av det har seget noe, og at det er et riss mellom lokket og fast grunn. Vi kan ta en tur ned og se på det på nytt.

Sammen med avdelingen har han vurdert at det ikke er umiddelbar fare for gangtrafikk.

– Men vi har sperret av for biltrafikk, og vi brøyter ikke der heller, sier han.

Terje Lund bekrefter at tilstanden på atkomsten til Vestre brygge må avklares før sommersesongen.

– Vi må forsikre oss om at det er i orden der. Vi kan ikke ta noen risiko, sier han.

Stafne og Lund er klare på at man ikke kan gamble med sikkerheten. Og at de har ikke har glemt rapporten til Kokkersvold.

– Reetablering av den gamle fiskehavna er utsatt til 2024, og fram til da må vi ha fokus på sikkerhet, sier Stafne og Lund.