Gå til sidens hovedinnhold

At du gidder!

Debattinnlegg Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Jeg ble folkevalgt for Larvik kommune i 1997, først som vara men siden 2001 som fast representant i kommunestyret. «Valgt av folket» – en ære jeg vil tro alle mine politiske kollegaer er oppriktig stolte over. Derfor er det så nedstemmende å i økende grad bli møtt med «at du gidder» – «at du orker» – «det er jo bare krangling» og «dere får jo bare kjeft».

Ja, det er enormt mye å lese og møtene trekker ofte ut i tid. De fleste representantene gjør dette ved siden av full jobb. Jeg kan knapt huske en søndag uten en høy saksbunke som må leses. Det er også mye kritikk og negative kommentarer i sosiale medier og man opparbeider seg etter hvert hud på tykkelse med en elefant! Men, det er helt frivillig og når man velger å bruke så mye av sin tid, og tar gjenvalg, så er det fordi det er så enormt givende.

For det er tilfredsstillende å få noe til! Bidra til noe positivt, føle at man gjennom innsats kan gjøre en forskjell til det beste for kommunen, for lokalmiljøet og av og til for den enkelte. Når spaden, endelig, settes i jorda for å starte byggingen av en sykkel- og gangvei mellom Stavern og Helgeroa, når planene for Kystkultursenteret i Stavern tar form, når du ser glade barn på skøytebanen i Larvik by, så er det verdt hver eneste sene kveld og spydige kommentar på Facebook. Når du har innflytelse til å få gjort noe med etterslepet på den kommunale medfinansieringen til klubber som Fram, til Tjølling idrettsforening og Hedrum idrettslag, ja – da gir det stor mening å engasjere seg.

I Larvik har vi dessuten et godt politisk miljø og kollegium. Folk stusser når jeg sier det, og det klart at leser man Østlands-Posten sitter man igjen med et annet inntrykk. Det er ikke kritikk av lokalavisa, som andre medier baserer de seg ofte på de politiske konfliktene.

Debatter og replikkutveksling med rykende uenigheter er dessuten en viktig del av demokratiet. Det er på den måten vi får fram forskjellen mellom partiene. Da kan innbyggerne danne seg en mening om hva de skal stemme. I kommunestyret i Larvik er engasjementet stort og det går ofte en kule varmt, men når vi går ut av salen klapper vi hverandre på skuldra, og vi gir hverandre hyggelige kommentarer. Når en politisk kollega står i en krevende storm er vi der for hverandre som et kollegium.

Personkonflikter er selvfølgelig noe annet enn uenighet om saker. Men merk at disse sjelden oppstår mellom personer på tvers av partier. Dette er en type konflikt som typisk oppstår internt i partiene. Politiske grupper er en krevende konstruksjon. For mens man i en organisasjon kan endre på sammensetningen av team hvis det ikke fungerer, medarbeidere kan skifte avdeling, eller en ansatt kan bytte arbeidsplass hvis han eller hun er uenig med sjefen, blir sammensetningen av en politisk gruppe satt for fire år. Det kan være lange år hvis konflikter ikke håndteres.

Politikerforakt må tas på største alvor. Innbyggere som opplever det vi sier som tomme løfter er åpenbart uheldig. Tillit er grunnmuren i vårt demokrati. Politiske partier går til valg på saker man ønsker å gjennomføre, men det er aldri mulig å gjennomføre alt. Man må måles på om man på en redelig og god måte gjør sitt beste for å løse så mange oppgaver som mulig og om man arbeider i en retning velgerne kjenner seg igjen i.

Med mindre et politisk parti oppnår over 50 % av stemmene ved valg må flere partier gå sammen for å danne et flertall. I et slikt samarbeid må man gi og ta, og noen ganger også svelge noen kameler. Når et politisk parti tidvis går inn for noe som ligger langt fra det partiet opprinnelig står for kan det oppleves som løftebrudd av velgerne. Men dersom man aldri vil kompromisse vil man få lite eller ingenting til. Alt samarbeid har en kostnad.

Dette er politikkens vesen og det må nesten være slik skal det oppnås flertall for budsjettet og andre viktige vedtak. Så er det nettopp dette som gjør politikk til «mulighetens kunst». Et krevende, men svært givende arbeid folkevalgte som kollegium i større grad må kommunisere for å sikre at flere finner det interessant å stille til valg og engasjere seg.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.