Gå til sidens hovedinnhold

«At politiske møter som hovedregel skal være åpne er en viktig forutsetning for demokratiet vårt»

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Ønsker ØP å pådra oss ytterligere tap på grunn av sitt ønske om mer offentlighet?

Det spørsmålet kommer i et leserbrev som ble publisert i ØP denne uka. Innlegget er skrevet av Reidar Bergene Holm og kom etter at jeg hadde stilt noen spørsmål rundt prosessen da formannskapet i Larvik behandlet forsikringsoppgjøret etter bibliotek-brannen. Formannskapet valgte å lukke dørene under denne saken.

«Kommunen har etter loven rett til å holde mulighet for selvskading utenfor offentlighet», skriver Bergene Holm i innlegget, og viser til at kommunen som forsikringstaker kan ha vesentlig interesse av å holde drøftinger i lukka rom for å ivareta kommunens interesser.

Jeg er glad for at Reidar Bergene Holm engasjerer seg og retter spørsmål til oss i ØP om hva vi mener. Jeg mener han tar opp relevante spørsmål som fortjener oppmerksomhet.

Det er kommuneloven som er rettesnor for møteprinsippene i folkevalgte organer og her er det ingen tvil om at åpne dører er hovedregelen. Hvis politikerne vedtar å lukke dørene under behandlingen av noen saker, må de vise til en eksakt hjemmel i loven. Jeg syntes derfor Bergene Holm blir noe upresis når han slår fast at kommunen uten videre har rett til å holde saken om biblioteket for lukka dører, med den generelle begrunnelsen han gir. Det er riktig at det finnes unntak i kommuneloven der politikerne KAN stenge publikum ute når saker som Bergene Holm viser til blir behandlet, men poenget er at skal man lukke dørene, er det strenge krav som politikerne må følge. Tar man i bruk paragraf 11-5, som jeg antar at Bergene Holm viser til, er det et krav om at det både må foreligge «tungtveiende offentlige interesser», og at «det vil komme fram opplysninger i møtet som kunne ha vært unntatt fra innsyn etter offentleglova hvis de hadde stått i et dokument.» Dette er svært strenge krav.

Bergene Holm skriver videre i innlegget at den kritiske presse ikke liker lukkede dører. Det er i de fleste tilfeller helt riktig, men jeg mener det er befolkningen i Larvik som har mest å tjene på at debatter er åpne for alle. At politiske møter som hovedregel skal være åpne er en viktig forutsetning for demokratiet vårt. Når møter og sakspapirer er åpne for alle, betyr det også at vi som innbyggere har muligheten til å se at ting går rett for seg. Når folk får mulighet til å følge et politisk møte, er det samtidig en måte å sikre en offentlig debatt, ta vare på rettssikkerheten og sørge for at informasjon kommer ut til alle. Det skal ikke være enkelt å stenge folk ute fra behandlingen av en politisk sak, selv om det noen ganger kan være nødvendig.

I den konkrete saken om biblioteket kan det godt hende at politikerne har rett nå de bruker unntaket, men siden politikerne i Larvik har gjort et vedtak som de har hjemlet, er det mulig å etterprøve vedtaket og eventuelt klage på saken. Det er en styrke i lovverket vårt. Mitt inntrykk etter kort tid i Larvik, er at de ledende politikerne her i kommunen har et profesjonelt forhold til dette.

Jeg har tillatt meg å stille noen spørsmål etter at formannskapet behandlet saken om forsikringsoppgjøret. Det finnes innbyggere som etterlyser en debatt om biblioteket bør bygges opp på samme sted, eller om man bør benytte sjansen til en lokaliseringsdebatt. Senest i forrige uke skrev Anne Verde, Anne Labori og Britt Karin Johansen et innlegg i ØP etter formannskapets vedtak og kaller det som skjedde for en trist dag for demokratiet. De mener det er oppsiktsvekkende og uhørt at en så viktig sak preges av hemmelighold og mangel på åpenhet. Det er meninger som gjør inntrykk på meg.

Det er også noen politikere som mener at vi i ØP blander kortene og peker på at denne saken kun handlet om forsikringsoppgjøret etter brannen, men spørsmålet er jo også om vedtaket om å bygge opp igjen en kopi av det gamle biblioteket, på samme sted, også stengte en framtidig debatt om lokalisering? Og hvis politikerne åpner for en debatt om lokalisering, hva skal da inn i bygget som nå blir reist på den samme tomta?

Det kan utmerket godt hende at det er drøftinger vedrørende forhandlinger om forsikringsoppgjøret som det er gode grunner til å holde konfidensielle. Men må det bety at hele debatten om bibliotekets framtidige skjebne må lukkes? Kan ikke denne debatten organiseres slik at noe går for lukkede dører og noe for åpne?

Jeg mener det er helt relevante spørsmål å stille.

Kommentarer til denne saken