Dette leser vi på førstesiden i ØP lørdag 13. august. Da har vi gjort et godt og riktig politisk vedtak, tenker jeg. Vi har altfor mange av Larviks innbyggere som står uten fastlege. Dette handler om å gi trygge og godt kvalifiserte tjenester til rett tid. Dette er av stor betydning for folk. Vi er ikke alene i en utfordrende legedekning, dette er Nasjonalt anliggende.

I Larvik har vi innført den såkalte «Tromsø-modellen» Den innebærer en mer forutsigbar hverdag for legene, som igjen gir oss brukere et bedre tilbud. Dette gir oss økte årlige kostnader, men undertegnede har troen på at regjeringen vil følge opp nasjonalt og at våre kostnader lokalt vil gradvis kunne reduseres.

Regjeringen jobber på høygir med løsninger for fastlegeordningene. I vår felles helsetjeneste er fastlegeordningen grunnmuren. En sterk grunnmur gjennom en bærekraftig fastlegeordning er viktig for å motvirke ytterlige privatisering.

Allerede i statsbudsjettet for 2023 vil regjeringen ta grep, slik at våre innbyggere har en fastlege å gå til, og en fastlegeordningen som igjen blir attraktiv for fagfolkene våre. De konkrete grepene for 2023 kommer i statsbudsjettet for neste år som legges fram i oktober.

Som leder av hovedutvalget for helse, omsorg og mestring vil jeg berømme våre folkevalgte og administrasjon for god vilje til å finne en god lokal løsning til beste for oss innbyggere.