Gå til sidens hovedinnhold

Avfallsbehandling er underlagt et strengt regelverk

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I sitt innlegg i dagens i Østlands-Posten kommer leder av Vern om Grenland (VOG), Knut Schüller, med noen uriktige påstander om Langøya som vi ønsker å svare på for å unngå at det spres feilaktig informasjon, som i verste fall kan skape unødvendig frykt.

Schüller påstår at NOAH «blander farlig avfall med rene masser» og «omklassifisere» avfallet. Dette er en grov påstand som ikke er riktig. Håndtering av forurenset avfall er underlagt et strengt og omfattende regelverk for å unngå miljøskadelige utslipp. Detaljer må dokumenteres og det åpnes ikke for skjønn eller «smutthull» i regelverket. Alt avfall som kommer til NOAH på Langøya har en forhåndsvurdering og er klassifisert etter Avfallsforskriften. Ved ankomst tas det i tillegg prøver for å sjekke at avfallet samsvarer med deklarasjonen og behandlingen er forsvarlig.

Formålet med systemet er å unngå forurensning, enten det er fra industrien eller avfallshåndtering. I Norge er vi gode på dette; 99% av alt farlig avfall blir levert til forsvarlig behandling. Miljødirektoratet setter strenge krav og følger opp aktørene langs hele verdikjeden.

Et viktig prinsipp for oss er å minimere bruk av råstoffer i prosessen. Vi behandler avfall med avfall og det miljømessige fotavtrykket er lavt. For å nøytralisere industrisyre fra norsk industri importeres flyveaske. Alternativet er å kjøpe inn jomfruelig kalk som har et betydelig høyere CO2 utslipp.

Påstanden om at «stoffer så giftige at de er totalforbudt over nesten hele verden ligger i tonnevis på det såkalte nøytraldeponiet på Langøya», forstår vi ikke grunnlaget for?

På vår hjemmeside ligger oversikt over mottak til Langøya de siste årene. All import og eksport av avfall godkjennes av Miljødirektoratet. Vi har et avfallssystem i Skandinavia basert på konvensjoner og avtaler der de ulike landene gjør mest av de de er best på. F.eks. sendes mye av norsk restavfall til Sverige for forbrenning, og en del av Sveriges flyveaske kommer i retur.

NOAH og Langøya har vært en trygg havn for krevende avfall fordi vi har spisskompetanse og geologisk gode barrierer. Kvalitet på vann og luft rundt Langøya overvåkes kontinuerlig og Langøyas beskaffenhet vurderes jevnlig gjennom undersøkelser av tunge fagmiljøer.

Innen 2034 skal den nordlige og sørlige delen av Langøya være satt tilbake til sin naturlige form med sin opprinnelige flora og fauna. Etter at skytefeltet på Hjerkinn ble ferdig rehabilitert, er nå Langøya landets, og muligens Europas, største landskapsrehabiliteringsprosjekt. Slik blir overskuddsmasser med akseptabel forurensningsgrad nyttiggjort som byggemateriale.

Tungmetaller i industriavfallet er den viktigste grunn til streng regulering av hvordan avfallet håndteres. I prosessen på Langøya blir tungmetallene bundet kjemisk. Restfraksjonen er derfor stabil og godt egnet til å restaurere skadet natur. Med strenge krav til topptetting og restaurering av landskapet blir Langøya Holmestrands nye perle. I sommer hadde vi nærmere 3000 mennesker som benyttet tilbudet om gratis sommerbåt og besøkte frilufts arealet på Langøya – helt frivillig.

Vi er glade for kritiske spørsmål og tett dialog med innbyggere og andre som er interessert i det som foregår på Langøya. Vi er også glade for å bli spurt av i Østlands-Posten om å besvare påstandene i Schüllers innlegg. Vi håper på en konstruktiv og faktabasert dialog fremover.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.