- I likhet med de fleste andre aviser, har også ØP mistet noen lesere det siste året. Det er en påminnelse om at vi konkurrerer i et stadig tøffere marked, der ikke minst nye nettaktører og sosiale medier er aktører som tar lesere, ser ansvarlig redaktør i Østlands-Posten, Terje Svendsen.

- Vi skal imidlertid møte utfordringene offensivt i ØP-huset, og lage enda mer relevante produkter til våre lesere. Det viktigste er at vi fortsatt har en solid posisjon i Larvik og Lardal, og med 36.000 lesere daglig i et distrikt på vår størrelse, er det ingen tvil om at vi når ut til langt flere enn alle andre, sier Svendsen.

Tallene fra Forbruker & Media viser at 27.000 personer daglig leser ØPs papirutgave, en tilbakegang på 2.000 fra målingen i fjor høst, 16.000 leser ØPs nettutgave, tilbake 3.000, og 9.000 følger daglig avisen på mobilutgaven. Det er 1.000 færre enn første gang mobilutgaven ble målt i begynnelsen av 2015.

Papiravisene fortsetter å miste lesere

Stadig færre nordmenn leser papiraviser. Det siste året har antall lesere falt med 10,3 prosent.

De nye lesertallene fra TNS Gallup som ble presentert torsdag, viser at nedgangen for norske papiraviser er like stor som ved forrige måling.

De største avisene faller mer enn de mindre, men samtlige avisgrupperinger har negative tall. De største papiravisene faller med 11,9 prosent, region- og lokalavisene 8,6 prosent, mens nisjeavisene synker 6,8 prosent, skriver Kampanje.

Det største fallet har VG som har mistet 119.000 lesere – det vil si 21,4 prosent.

Norske mediehus samlede dekning er ifølge målingen stabil, noe som i hovedsak skyldes at lesningen på mobil øker kraftig.

Målingen viser at 41 prosent daglig leser nyheter fra norske mediehus på sin mobil. Totalt når mediehusene 85 prosent av befolkningen daglig.

Randi S. Øgrey, administrerende direktør i Mediebedriftenes Landsforening (MBL) mener dette viser at folk fortsatt vil ha godt norskprodusert innhold.

– Det gir oss tro på fremtiden til norsk presse, sier hun i en pressemelding.

Magasinlesingen har økt med 1,9 prosent det siste året. Hele 40 av MBLs 62 medlemsblader, har leservekst. Det er gruppene «helse/livsstil/sunnhet» og «kvinner» som øker mest. (©NTB)