Avlyser all undervisning på campus

Universitetet i Sørøst-Norge avlyser med øyeblikkelig virkning all fremmøte-undervisning for samtlige studenter og ansatte.