Skriftlige og muntlige eksamener i ungdomsskole og videregående skole til våren blir avlyst. Som i 2020 og 2021 er det koronapandemien som fører til dette.

Det kunngjorde kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) på en pressekonferanse fredag.

Dermed følger regjeringen anbefalingen fra Utdanningsdirektoratet.

– Dette er ikke en enkel avgjørelse. Jeg mener eksamen er en viktig del av sluttvurderingen, og vi skal ha eksamen i norsk skole i det videre. Men eksamen utgjør omtrent 20 prosent av sluttvurderingen på elevenes vitnemål, og jeg mener at en avlysning nå gir bedre tid til å jobbe med de resterende 80 prosentene etter to spesielle år, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) på en pressekonferanse fredag.

Det er, som i 2020 og 2021, gjort unntak for privatister og kandidater som må ta eksamen for å bestå faget.

Pressekonferanse

Regjeringen holdt pressekonferanse fredag klokken 9. Da fortalte kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) hva som skjer med eksamensavviklingen i ungdomsskolen og videregående skole.

Utdanningsdirektoratet har anbefalt regjeringen å avlyse skriftlig og muntlig eksamen i både grunnskole og videregående skole denne våren.

Saken har siden vært til diskusjon både i Kunnskapsdepartementet og i regjeringen.

To viktige ting

Da Utdanningsdirektoratet kom med sin anbefaling, sa Brenna til NTB at hun så flere dilemmaer i saken.

– Det er særlig to ting som er viktig der. Det ene er spørsmålet om hvordan vi bruker tiden og ressursene i skolen best mulig ut dette skoleåret. Det andre er hva som oppleves som en rimelig måte å vurdere elevenes kompetanse på når smitteverntiltakene har vært så forskjellige i landet, sa kunnskapsministeren.

Brenna påpekte også at gjennomføring av eksamen tar mye kapasitet fra skolene.

– Regjeringen bør avlyse eksamen

Det er delte meninger om hva statsråden bør gjøre. Byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo, Sunniva Holmås Eidsvoll (SV), er klar på at regjeringen bør avlyse eksamen.

– Når hele 86 prosent av elevene på vg3 i Oslo svarte at koronapandemien har påvirket skolehverdagen deres negativt, så er det også et svært tydelig budskap til kunnskapsministeren om at årets eksamen bør avlyses, sier byråden.

Hun mener noe annet enn avlysning vil være å forskjellsbehandle Oslo-elevene som har hatt mer hjemmeskole enn elever andre steder i landet.

Melby bekymret

Venstre-leder Guri Melby er av en annen oppfatning og advarer mot å avlyse årets eksamener.

– Jeg er bekymret for at frafallet i høyere utdanning vil gå opp fordi mange studenter ikke er godt nok forberedt, sier den forrige kunnskapsministeren.

Melby er bekymret for følgene av at årets russ kan gå gjennom hele videregående skole uten å ha hatt eksamen.

I fjor og året før ble alle skriftlige og muntlige eksamener på videregående skole og 10. klasse avlyst på grunn av koronapandemien. For tredje gang har Utdanningsdirektoratet altså landet på at det er riktigst å avlyse.

– Må prioritere

Høyre sier de forstår at det er krevende avveininger som må gjøres, sett i lys av pandemien og ulik grad av hjemmeskole.

– Samtidig er eksamen viktig, spesielt for avgangselevene, sier skolepolitisk talsperson og nestleder i Høyre, Jan Tore Sanner til NTB.

Høyre mener derfor at elevene i 10. klasse på ungdomsskolen og 3. klasse i videregående må prioriteres.

– Det sikrer en uavhengig vurdering og bidrar til å holde læringstrykket oppe, sier Sanner.