Onsdag 25.3 var en trist dag for demokratiet i Larvik. Et flertall av politikerne i formannskapet bestemte at saken om biblioteket skulle behandles bak lukkede dører. Vedtaket som ble fattet innebærer gjenoppbygging på samme sted med samme arkitektur. Hensynet til økonomi har åpenbart vært førende. Det er oppsiktsvekkende og uhørt at en så viktig sak preges av hemmelighold og mangel på åpenhet.

Å bygge en kopi av noe som har vært, er å gå baklengs inn i framtida. Da biblioteket sto ferdig i 1984 var det et flott bygg som brukerne trivdes i, men allerede fra starten var det for trangt og manglet viktige funksjoner. For de ansatte var det en årelang utfordring å få den daglige driften til å fungere. Vi har ikke tall på hvor mange ombygginger og tilpasninger som har vært nødvendig. Vi ventet tålmodig på siste byggetrinn - som aldri kom.

Biblioteklovens formålsparagraf legger som før vekt på samlinger, men stiller også store krav til nye medier og moderne formidling. Dette betinger rom, plass, nye verktøy og metoder. Bibliotek i 2020 er noe langt annet enn bibliotek anno 1984. Å planlegge bibliotek må forankres i innsikt om samfunnets behov for kunnskap/informasjon og kultur for framtida. Dette krever mot og ikke minst vilje fra våre politikere.

Mange byer har, tross dårlig økonomi, satset stort på bibliotek som ledd i en byutvikling. Bodø er et strålende eksempel på nettopp dette. Den tragiske brannen i november 2019 kunne gitt støtet til en bred og inkluderende debatt om bibliotekets framtid. Denne debatten etterlyser vi.

Til slutt: Biblioteket har i dag en såkalt ”pop up”-løsning som er høyst midlertidig. Kun 1-2 prosent av samlingene er tilgjengelig for publikum. Det haster med å finne en god løsning på den akutte situasjonen!