Bane NOR har sjekket Bergeløkka én gang til: – Da er den ballen lagt død for godt

Flere har ivret for en alternativ jernbanetrasé med stasjon på Bergeløkka, men nå slår Bane NOR fast én gang for alle at forslaget er helt uaktuelt.