Bane NOR vil ha stasjon i Indre havn og korridor gjennom Stålaker

SLIK? Det er omtrent slik Bane NOR tenker seg en ny, høy stasjonsløsning i Indre havn i larvik. Nå er det politikerne i Larvik som har utspillet.

SLIK? Det er omtrent slik Bane NOR tenker seg en ny, høy stasjonsløsning i Indre havn i larvik. Nå er det politikerne i Larvik som har utspillet.

Artikkelen er over 1 år gammel

Så er det klart. Bane NOR anbefaler at det bygges jernbanestasjon i Indre havn, og at traseen inn mot Larvik går over Stålaker.

DEL

Det ble klart da planleggingssjef Hanne Sophie Solhaug og hennes stab la fram innstillingen for politikerne i kommunestyret onsdag formiddag.

Stasjonsløsningen som Bane NOR går for, i Indre havn, er den høye løsningen, som gir tilgang til sjøen gjennom underganger på hele strekningen.

Solhaug la i innstillingen vekt på kostnadene på de ulike prosjektene, hvor store konsekvenser de ulike alternative ville gi, og hvilken nytteverdi alternativene vil gi for framtiden.

INDRE HAVN: En eventuell ny togtrasé med stasjonsløsning i Indre havn.

INDRE HAVN: En eventuell ny togtrasé med stasjonsløsning i Indre havn.

Prosjektsjefen understreket at begge stasjonsplasseringer har sine styrker og sine utfordringer, begge to. For Indre havns del vil denne traseen blant annet kreve mindre tilpasninger i byen. Samtidig knytter den seg på eksisterende gatestruktur og bygger videre på den bygningsstrukturen som ligger der i dag.

KONGEGATA: Stasjonsløsning i Kongegata, sett nedenfra. Med Farrisfabrikken nedenfor.

KONGEGATA: Stasjonsløsning i Kongegata, sett nedenfra. Med Farrisfabrikken nedenfor.

På kostnadssiden er det store forskjeller på de ulike alternativene. Indre havn-løsningene er billigst å realisere, med en prislapp på rundt fire milliarder kroner for begge. Dyrest er den lave varianten i Kongegata, som vil koste i overkant av seks milliarder, mens den høye varianten er omtrent en milliard dyrere enn høy løsning i Indre havn.

På nyttesiden kommer også Indre havn-alternativene best ut, med den lave varianten som aller mest nyttig. Denne frarådes imidlertid av Bane NOR da den strider mot nasjonale mål.

HEGDAL: De to alternative koridorene som kan komme inn fra Sandefjord mot Lågen. Øverst ser vi Verningen korridoren, og nedenfor den mer sktuelle Stålaker-korridoren som krysser Hegdal næringspark.

HEGDAL: De to alternative koridorene som kan komme inn fra Sandefjord mot Lågen. Øverst ser vi Verningen korridoren, og nedenfor den mer sktuelle Stålaker-korridoren som krysser Hegdal næringspark.

TRE KORRIDORER: Ut fra Sandefjord har man jobbet med tre ulike traseer. F.v. Stålaker øst, Stålaker vest og Verningen-korridoren.

TRE KORRIDORER: Ut fra Sandefjord har man jobbet med tre ulike traseer. F.v. Stålaker øst, Stålaker vest og Verningen-korridoren.

Bane NORs vurdering av høy løsning Indre havn

De viktigste fordelene:

 • Vesentlig lavere investeringskostnader enn Kongegata.
 • Scorer best på «ikke-prissatte» verdier. +
 • Fjerner dagens fysiske barriere og gir god muligheter for sammenkobling av sjøfronten og bakenforliggende by. +
 • Gir gode muligheter for byutvikling og et godt knutepunkt rundt stasjonen. Kort avstand til planlagte utviklingsområder.

De viktigste ulempene:

 • Lang stengetid for jernbanen (12-14 måneder).
 • Litt dårligere nytte, sammenlignet med Kongegata.
 • En viss risiko for setningsskader på Herregården, men mindre enn for Indre havn, lav løsning. -
 • Omtrent 45 boenheter blir berørte.

Bane NORs vurdering av høy løsning Kongegata

De viktigste fordelene:

 • Samlet sett rangert som nest best (etter Indre Havn, høy løsning).
 • Kort reisetid.
 • Kort stengetid.
 • Fjerner dagens fysiske barriere og gir best muligheter for sammenkobling av sjøfronten og bakenforliggende by.
 • Gir gode muligheter for byutvikling og et godt knutepunkt rundt stasjonen. Noe lenger avstand til planlagte utviklingsområder enn Indre havn.

De viktigste ulempene:

 • Høyere investeringskostnad enn Indre Havn lav. Høyere nytte av tiltaket men dette veier ikke opp for større kostnader.
 • Svært krevende anleggsfase og massetransport i sentrum.
 • Omtrent 220 boenheter blir berørte

EKSTERN LENKE TIL PRESENTASJONEN

Artikkeltags