Heller Indre havn lav enn Indre havn høy!

Av
DEL

MeningerHvorfor kommer disse betenkelighetene vedrørende kostnadene fram først nå? Skyldes det mangel på konsekvensanalyser da planleggingen startet, eller er det et taktisk spill i forsøk på å trumfe igjennom Indre havn høy-løsningen med den skjemmende og potensielt livsfarlige viadukten. 

Jeg er opptatt av å følge ordtaket «Bedre føre var enn etter snar». Derfor er jeg sterkt imot jernbane på viadukt gjennom byen vår langs Inre havn med fart på 200–250 km i timen. I verste fall kan det få katastrofale konsekvenser i tilfelle svikt i konstruksjonene ved en avsporing eller jordskjelv. Dette ikke sagt for å male fanden på veggen, men for å påpeke en reell fare som jeg synes det har vært skremmende lite fokus på i denne debatten!

Hvorfor må vi ha det så forbannet travelt at tog skal kunne rase igjennom byen vår i nevnte fart, som brukes som argument for Indre havn høy-alternativet? Slik jeg har forstått det, vil Indre havn LAV-alternativet kunne brukes med mindre fart gjennom byen – og bli langt mindre skjemmende, tryggere – og billigere enn Indre havn høy.

Som jeg har skrevet tidligere: Det er IKKE Bane Nors, men VÅR by og sjøfront dette gjelder! 

La følgelig ikke jernbanemyndighetenes økonomi eller fartsfokusering få bestemme byens utforming! 

Det er Bane NOR som har rotet til denne situasjonen: Dersom Bane NOR forsøker å presse igjennom Indre havn høy-løsningen – som trolig de fleste blant oss er imot – bør det aksjoneres og kreves utsettelse av hele saken for å utrede andre alternativer! Det er bedre å vente enn senere å angre på et vedtak man gjorde under press – og somt ikke kan gjøres om! 

Til sist til dere som hevder at vi ikke lenger har noe valg og at kommunestyret bør akseptere Indre havn høy! Våre representanter i kommunestyret MÅ SLETT IKKE endre standpunkt for å tekkes Bane NOR! Da har vi i så fall feige politikere – værhaner – som ikke har nok bein i nesa til å stå for sine egne meninger og følge sin samvittighet! 

Og nok en gang, Ordfører og ØP! Dette er en sak der man absolutt burde bruke folkeavstemning og spørreundersøkelse i avisa før kommunestyret fatter en avgjørende beslutning–først og fremst for BYEN Larviks framtid. Dere har da brukt sistnevnte ved flere anledninger i langt mindre saker, redaktør Svendsen!

Artikkeltags