Fra 7. august til og med 23. september skal Bane NOR arbeide på Vestfoldbanen og det blir stengte togstrekninger. NSB setter opp alternativ transport og understreker samtidig at dette betyr endret reisemønster og ekstra utfordringer i hverdagstrafikken.

– Arbeidene gjøres i forbindelse med at den nye jernbanen skal kobles til jernbanenettet slik at dobbeltsporet mellom Farriseidet og Porsgrunn kan tas i bruk fra 24. september, forklarer Trine Evensen i Bane NOR i en pressemelding.

Den nye banen er 22,5 km lang og vil redusere reisetiden mellom Larvik og Porsgrunn med over 20 minutter.

– Dette blir et kjempeløft for de som bor i Grenlandsregionen og vi gleder oss til å åpne den nye strekningen, forteller Evensen.

Buss for tog

Mens Bane NOR arbeider med ferdiggjøring av sporet, setter NSB opp alternativ transport.

– Omfanget av arbeidene og hvor det er stengt vil variere, noe som påvirker reisemønsteret til kundene, forteller Kommunikasjonssjef i NSB Persontog, Gina Scholz i pressemeldingen.

Fra 7. august til og med 15. september arbeider Bane NOR på strekningen mellom Skien – Sandefjord og fra 16. september til og med 23. september arbeider de mellom Skien - Drammen.

– Den første perioden av arbeidene er det mindre komplisert å avvikle alternativ transport når vi i hovedsak kjører buss mellom Skien og Sandefjord, forteller Scholz.

Samtidig er det viktig å være klar over at det også blir endringer blant annet for de som reiser mellom Oslo og Tønsberg – Skien.

– Reisende fra disse stasjonene skal være klar over at flere avganger i rushtiden blir erstattet med buss, forklarer hun.

Mest utfordrende den siste uken

– Og i perioden 16. – 23. september når det er stengt mellom Skien og Drammen blir det mer utfordrende. Her er det er svært mange reisende og fra før stor trafikk på veiene, fremhever Scholz.

Spesielt rundt de største stasjonene og særlig ved Drammen stasjon vil det være utfordrende når mange busser skal inn og ut fra stasjonsområdet i morgen- og ettermiddagsrushet.

– Vi er klar over at det tærer på tålmodigheten til kundene når det igjen skal arbeides og vi i NSB på nytt forteller om alternativ transport, økt reisetid og utfordrende trafikkbilde, beklager Gina Scholz.
– Vi jobber for å løse alternativ transport på en best mulig måte og gleder oss sammen med dere til Bane NOR er ferdig med sine arbeider og det nye dobbeltsporet kan tas i bruk, avslutter Scholz.

Den 6. august går trafikken imidlertid som normalt etter at sommerens arbeider i Lieråsen tunnel avsluttes den 5. august, men så er det altså en ny runde med arbeider på strekningen.

Slik reiser du fra 7. august til og med 15. september

■ R11 kjøres Eidsvoll-Sandefjord
■ Buss for tog Sandefjord-Skien-Sandefjord
■ Busser fra Skien, Porsgrunn og Larvik retning Sandefjord får ny tidligere avgangstid for å nå toget i Sandefjord
■ Bratsbergbanen innstilt Porsgrunn-Skien-Porsgrunn
■ Busser for Bratsbergbanen retning Skien får ny, tidligere avgang fra Porsgrunn for å nå toget i Skien
■ Ekstra avganger på morgenen (Fra Skien 05.19 og 05.52) og på ettermiddagen (fra Oslo S 15.33 og 16.33) er innstilt og erstattes med buss.

Slik reiser du fra 16. september til og med 23. september

■ R11 kjøres Eidsvoll – Drammen
■ Buss for tog Drammen-Skien-Drammen
■ Bratsbergbanen innstilt Porsgrunn-Skien-Porsgrunn
■ Busser for Bratsbergbanen retning Skien får ny, tidligere avgang fra Porsgrunn for å nå toget i Skien
■ Ekstra avganger på morgenen (Fra Skien 05.19 og 05.52) og på ettermiddagen (fra Oslo S 15.33 og 16.33) er innstilt og erstattes med buss.

Dette er Farriseidet – Porsgrunn

  • Farriseidet-Porsgrunn er et prosjekt som har stor betydning for å videreføre og forbedre togtilbudet til Grenland. Dagens bane, som går langs Farrisvannet, er nedslitt og rasfarlig og halvparten av togavgangene er erstattet med buss mellom Skien og Larvik.
  • Den nye banen bidrar både til å knytte Vestfold og Grenland tettere sammen, og til å redusere avstand og reisetid mellom Grenland og Oslo.
  • Det blir slutt på å bytte fra tog til buss mellom Larvik og Skien, slik de reisende må på nær halvparten av avgangene i dag.
  • Den nye banen bidrar både til å knytte Vestfold og Grenland tettere sammen, og til å redusere avstand og reisetid mellom Grenland og Oslo.
  • Totalkostnaden for prosjektet er 7,4 mrd. og utbyggingen er gjennomført i samsvar med planlagt fremdrift og kostnad.