(Nettavisen): Boliglånsrentene vi ser nå vil sannsynligvis holde seg en god stund fremover. Det forventes ingen renteendringer i overskuelig fremtid.

Den gjennomsnittlige effektive renten i renteoversikten er nå på 3,06 prosent. Den varierer fra 2,42 prosent til 3,71 prosent.

Oversikten under er sortert etter effektiv rente. Den har tatt utgangspunkt i et lån på 2 millioner kroner innenfor 50 prosent av markedsverdi, som nedbetales på 15 år.

De aller fleste bankene har oppjustert rentene. Unntakene er avtalene LOfavør har med SpareBank 1 SMN og SpareBank Østlandet, og avtalen Juristforbundet har med Handelsbanken. Men selv om disse skulle sette opp renten noe vil de fortsatt være blant de som har lavest renten.

Medlemskap gir de laveste rentene

For å få de laveste renten må du være medlem i en fagforening. I dag er LOfavør-avtalen med SpareBank 1 SMN den som har lavest rente. Foruten kravet om å være LO-medlem, krever lånet at det må være første gang du kjøper bolig (førstehjemslån). Men det har ingen aldersgrense.

Dette foran avtalen Juristforbundet har med Handelsbanken, som har en effektiv rente på 2,50 prosent.

Statens Pensjonskasse justerer renten den 1 .november til 2,55 prosent effektiv. Denne renten vil øke ytterligere fra 1.januar fordi den er bundet opp til andre renter som har økt.

Deretter følger avtalene LOfavør-SpareBank 1 Østlandet, NAL-Gjensidige, Akademikerne-Danske Bank.

De billigste som er åpne for alle

Av de 13 med lavest rente er det bare tre som er åpne for alle.

Billigst blant dem er Sbanken med en effektiv rente på 2,75 prosent, som har økt renten med 0,20 prosentpoeng.

Nest billigst er Storebrand Bærekraftig lån med en effektiv renten på 2,79 prosent, som ikke har økt renten. Hvis lånet er fra 4 millioner kroner vil renten gå ned til 2,55 prosent effektivt.

Renteoversikten

I kolonnen for Endring er endringen i effektiv rente etter økningen i Styringsrenten 19.september. I gjennomsnitt har boliglånsrenten steget med 0,19 prosent, altså litt mindre enn økningen på 0,25 prosentpoeng.

BankEffEndringPris
LOfavør - Spb 1 SMN2,42%0,00%Fra
Juristforbundet - Handelsbanken2,50%0,00%Åpen
Statens Pensjonskasse2,55%0,30%Åpen
LOfavør - Spb 1 Østlandet2,55%0,00%Fra
NAL - Gjensidige2,68%0,26%Åpen
Akademikerne - Danske Bank2,70%0,20%Åpen
Sbanken2,75%0,20%Åpen
Unio - Storebrand2,78%0,00%Åpen
YS - Gjensidige2,78%0,36%Åpen
Storebrand Bærekraftig lån2,79%0,00%Åpen
Fana Sparebank2,80%0,25%Fra
Oslo Pensjonsforsikring2,81%0,26%Åpen
Sykepleierforbundet - DNB2,82%0,20%Åpen
NORDirektebank2,88%0,21%Åpen
Din Bank (Spb Øst)2,89%0,20%Fra
BN Bank2,90%0,21%Åpen
Gjensidige Bank2,90%0,25%Åpen
Landkreditt Bank2,95%0,26%Fra
NITO - Nordea3,03%0,11%Ind
Nordea Premium3,03%0,11%Ind
KLP Banken3,04%0,21%Åpen
OBOS-banken3,04%0,10%Åpen
SpareBank 1 SMN3,07%0,25%Ind
Sandnes Sparebank3,19%0,26%Fra
Nordea3,23%0,11%Ind
Sparebanken Sør3,24%0,21%Fra
Handelsbanken3,25%0,06%Ind
SpareBank 1 Østlandet3,32%0,10%Fra
SpareBank 1 Telemark3,32%0,25%Fra
SpareBank 1 SR-Bank3,36%0,25%Fra
Boligkreditt.no (Spb Øst)3,39%0,59%Fra
Sparebanken Sogn og Fjordane3,42%0,16%Ind
DNB3,43%0,20%Ind
SpareBank 1 BV3,43%0,20%Fra
SpareBank 1 Hallingdal Valdres3,43%0,20%Fra
Storebrand Bank3,47%0,00%Åpen
Sparebanken Vest3,47%0,21%Fra
Danske Bank3,53%0,15%Ind
SpareBank 1 Nord-Norge3,66%0,26%Fra
Sparebanken Øst3,71%0,31%Ind

Kilde: Bankenes nettsider, Finansportalen.

Under Pris ser du hvilket prissettingsprinsipp som banken bruker. Det er tre forskjellige varianter:

Åpen:Prisen avhenger av lånebeløp og sikkerhet, prisen er den samme for alle.Fra:Den laveste renten som er oppnåelig oppgis, men det er slett ikke sikkert at det er den satsen du blir tilbudt.Ind:Renten settes individuelt. Kalles ofte veiledende pris. Du kan få en rente som ligger under dette.

Fastrentelån

Fastrentelånene på 3 og fem og ti år ligger på omtrent samme nivå som på den flytende renten (3,06 prosent). På 3 års binding er den tilsvarende gjennomsnittlige renten 2,81 prosent, på 5 år 2,91 prosent. På ti års fastrente ligger gjennomsnittet på på 3,02 prosent.

Mange banker har lavere rente på tre og fem års binding enn de har på flytende rente.