Mange er nok litt «lei» av å høre om klima. Spesielt oss unge blir fortalt at det er viktig at vi er opptatt av klima, for det er jo vi som skal «arve» jordkloden vår, for å så levere den videre til neste generasjon. Men det er dessverre lett å føle på en håpløshet. Problemet er så stort, og angår hele verden, og store selskaper og land. Hva er det jeg liksom skal klare å gjøre? Hvordan kan jeg i min hverdag være med på å «redde» verden?

Som enkeltmennesker kan vi ikke «redde verden» alene, men vi kan gjøre noe med forbruket vårt. Vi kan redusere antallet dingser vi kjøper og heller bruke klær, telefoner og annet litt lenger. Vi kan redusere transportbehovet vårt, og heller gå eller sykle på korte avstander. Vi kan handle mer lokalprodusert mat og andre varer, slik at vi reduserer frakt for både folk og varer.

Som folkevalgt i kommunen kan jeg også være med å påvirke samfunnets påvirkning på jordkloden. Vi prøver å lage arealplaner som skal redusere transportbehovet, legger til rette for sykling og kollektivtrafikk, og som tar hensyn til miljø og natur. At skoler, barnehage og annet tjenestetilbud er «nær folk» kan også bidra til mindre behov for transport i hverdagen. Rensing av kloakk og en god søppelhåndtering er også store og viktige miljøspørsmål som kommunen håndterer.

For meg er det aller viktigste å bevare mest mulig matjord. Norge kan aldri bli helt selvforsynt med mat, men vi bør gjøre det vi kan for å øke matproduksjonen. Det er viktig for beredskapen i vårt eget land, og det er også internasjonal solidaritet. Det er mange som sulter i verden, og at vi skal kjøpe den maten de kunne ha spist fordi vi har lyst til å bygge hus der det en enklest, er skremmende å tenke på. Det er også de siste årene blitt snakket mye om landbrukets effekt på klimaet. Norsk landbruk har en unik mulighet til å forbedre sitt klimaavtrykk, noe de allerede jobber veldig godt med. Et mer miljøvennlig norsk landbruk er et veldig godt steg i riktig retning!

Vi har bare én jord. På den må vi produsere mat til alle folk i verden. Ødelagt natur og endringer i klimaet gjør det stadig vanskeligere å produsere mat mange steder i verden. Vi må alle bidra til å snu denne utviklingen. Vi kan gjøre tiltak i hverdagen, vi kan bidra gjennom arbeidsplassen vår og vi kan engasjere oss i politikk og organisasjoner. Verdens Miljødag, 5. juni, er en påminnelse om at vi er i en krise, der små valg vi kan ta, faktisk på sikt kan gjøre en forskjell!