Niklas er på «nerdeleir» i Stavern: – Når jeg snakker med andre så hører de på meg, de vet jeg er smart

Evnerike barn, barn som er høyt intelligente, barn med høyt læringspotensial, barn med akademisk intelligens over gjennomsnittet. Det er ikke bare gøy og spennende, det fører også til problemer blant jevnaldrende og på skolen.