Forslår kutt som vil ramme trengende familier: – Våre frivillige gjør en innsats bare i 2019 som tilsvarer 4,4 årsverk

Rådmannen har et krav på seg fra politikerne om å spare penger. Dermed er forslaget til budsjett fullt av følsomme innsparingsforslag politikerne må ta stilling til. Selvfølgelig rammer forslagene noen. Både de ansatte og frivillige i Home-Start ber alle om å snakke med politiker de kjenner. Kanskje kan det hjelpe.