Etter flere års arbeid, nådde barnehagen endelig målet: – Det er utrolig gøy, for det er jo et bevis på at vi har jobbet godt

Barnehagen i Sjøparken er én av 66 Kanvas-barnehager som går i bresjen for et helt nytt miljøtiltak.