Barnehagedagen 2021 arrangeres 9.mars i hele landet.

Tema for dagen er barnehagens arbeid med natur og miljø, under slagordet: «Små steg for kloden». Et slagord som får utvidet betydning i en verden som oppleves litt ute av vater for tiden. De små stegene som barnehagebarna representerer, gir oss håp og tro på at neste generasjon av verdensborgere, skal ivareta arven på en bærekraftig og fornuftig måte. Barnehagen er barns første møte med en verden utenfor hjemmet. Barna blir her introdusert for en verden som byr på så mangt av muligheter, men også utfordringer. Heldigvis er barn grunnleggende optimister og fulle av entusiasme for mulighetene, de omfavner alt dette nye og sparer det i banken for danning og læring.

Barnehagens arbeid med klima og miljø har fått nye perspektiv de siste årene, i takt med samfunnets økte fokus på tematikken. Rammeplanen for barnehager har gitt et tydeligere mandat om at klima og miljøspørsmål, skal være en av flere grunnpilarer i barnehagenes samfunnsoppdrag. Barna får begreper om klima, bærekraft og miljø ved at vi lar dem erfare og oppleve, for så å danne seg en ny begrepsforståelse. Voksne og små utforsker og undersøker. Den undrende og tilstedeværende voksne tar små steg sammen med barna. På denne måten etablerer de en forståelse for hvordan ting henger sammen, og hvordan alle små biter har betydning i det store puslespillet.

Vi finner bærekraft i barnehagens formålsbestemmelse; i lek, omsorg, læring og danning. Videre sier formålet at barna skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Vi har latt oss inspirere av Mona Nicolaysens lek med ordene «bærekraft, værekraft, lek – og lærekraft.» Dette er ord som gir en mening for oss som kjenner, og har hjerter som banker for, barnehagens egenart.

Året vi legger bak oss, har gjort oss ekstra stolte av både små og store barnehagefolk. Vi gleder oss over å kunne gi et stort og velfortjent fokus til barnehagene våre i dag. Vi heier på dere som støtter opp om de små stegene som barna gjør for kloden. Små steg for barna, med håp om et stort sprang for neste generasjon og en bærekraftig framtid.

Gratulerer så mye med barnehagedagen!