Gå til sidens hovedinnhold

Barnehagestruktur i Larvik

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Rådmannen har lagt frem sitt budsjettforslag for 2020-2023 (strategidokument), som inneholder kutt i flere tjenester for å komme i balanse. Verken administrasjonen eller vi politikere ønsker å legge ned tjenester, i dette tilfelle barnehager.

Det er ingen av oss som har valgt å engasjere oss politisk fordi vi har lyst til å legge ned barnehager. Vi ser at det er god barnehagedekning enkelte steder i kommunen, og vi vil prioritere en mer effektiv drift av barnehagene, for å kunne disponere mer midler på andre tjenester som er mer utsatt for kutt. Vi har stor forståelse for at mange innbyggere opplever dette negativt, men vi må tenke hele kommunen og alle tjenester når vi skal legge frem et budsjett som må gå i balanse.

Som folkevalgte har vi et ansvar for at innbyggerne våre får de tjenestene de har behov for, og at tjenestene er forsvarlige. Vi har imidlertid også et stort ansvar når det kommer til prioritering. Når vi får informasjon som viser at kommunen har flere barnehageplasser enn vi har barn til å fylle, så har vi ansvar for å gjøre noe med det. Barnehagene våre er den tredje største velferdstjenesten i Larvik kommune, en tjeneste de aller fleste barn i Larvik møter, og som Arbeiderpartiet selvfølgelig er opptatt av å satse på. Vi er stolte av at Larvik har mange gode barnehager, og at vi også har fire barnehager som er ganske nye i kommunens eie.

Vi skjønner og har forståelse for at det blir stilt spørsmål ved om kommunens kjøp av de fire iFokus- barnehagene tidligere i år hadde sammenheng med den barnehagestrukturen som nå er til politisk behandling. Svaret på det er ja, og vi vil forklare det med følgende: Kommunestyrets tidligere vedtak om kjøp av fire iFokus- barnehager gjør det mulig å få en bedre og rimeligere barnehagestruktur i Larvik. Dette fordi kjøpet av disse fire barnehagene vil redusere kostnadene til Larvik kommunes barnehagedrift totalt sett i en ny struktur.

Det som også var et grunnlag og et premiss for oss var å sikre en kommunal handlefrihet til å etablere en effektiv barnehagestruktur, uten at den kommunale andelen av barnehager ville bli redusert. Det er jo som kjent slik at kommunen har et ansvar for å tilby nok barnehageplasser, samtidig som vi kun kan påvirke driften av de barnehagene vi selv eier.

Vi mente, og mener fortsatt at når andelen kommunale barnehager øker, gir dette et bedre grunnlag for å styrke det faglig -pedagogiske fellesskapet og den langsiktige utviklingen for denne store kommunale tjenesten. En fornuftig økonomisk styring og en god ledelse med pedagogene i fokus, er viktig for en trygg og omsorgsfull hverdag i barnehagen.

I tillegg er det viktig for oss å sikre de ansattes arbeidsvilkår og at de pengene vi bruker på barnehage i størst mulig grad kommer barna til gode.

Vi har tro på at vi som lokalpolitikere kan legge til rette for at alle de dyktige ansatte i barnehagene fortsatt skal å drive gode barnehager for både barn og foreldre i alle deler av vår store flotte kommune.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.