Barnehagestyrere mener opptaket er preget av for mye skjønn og tilfeldighet: – I teorien kan man plukke ut de barna man selv ønsker

Barnehagestyrere ØP har snakket mener det er altfor lite samarbeid og kvalitetssikring i forbindelse med opptaket.