Planene for dette området møter motstand: – En trussel for sikkerheten

Høringsperioden er avsluttet for det planlagte ungdomshjemmet på Veldre.