Gå til sidens hovedinnhold

Bedre enn forventet

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

2020 ble et økonomisk bedre år enn forventet for Vestfold og Telemark fylkeskommune. Mye bedre. Fylkestinget budsjetterte med et overskudd på 50 millioner kroner i 2020. Det ble 266 millioner kroner. Dette er svært godt nytt for både ansatte, folkevalgte og innbyggere i fylket og fylkeskommunen.

Det å etablere en ny organisasjon er krevende. Det har det også vært å etablere Vestfold og Telemark fylkeskommune. Fylkestinget var derfor både spent – og bekymret – da det i desember 2019 vedtok sitt første årsbudsjett for Vestfold og Telemark fylkeskommune. Med en omsetning på nesten 6 milliarder ville små feil få store konsekvenser. Det samme var situasjonen da budsjettet for inneværende år ble vedtatt. Mange fylkestingsrepresentanter uttrykte fra Fylkestingets digitale talerstol med god grunn bekymring for den økonomiske situasjonen.

Som Fylkesordfører har jeg delt disse bekymringene. Lettelsen var desto større da vi fikk presentert regnskapet for Vestfold og Telemark fylkeskommune for 2020. Budsjettdisiplin, koronasituasjon, pensjonsforpliktelser og måtehold har gitt synlige og viktige resultater. Det har også de kompensasjonsordningene Stortinget har vedtatt, særlig for undervisning-, samferdsels- og tannhelsesektoren. I sum gjør dette at vi nå har et godt grunnlag for høstens budsjettarbeid.

Det viktigste med en god fylkeskommunal økonomi er muligheten det gir til å gi et godt tjenestetilbud til innbyggerne i Vestfold og Telemark. Fylkestinget har tydelig uttrykt ønske om å gi ungdom i hele fylket et studietilbud der de bor. Utålmodigheten for å få bedre fylkesveier er tilsvarende stor. Pandemien har vist oss viktigheten av å legge til rette for både arbeidsplasser og møteplasser. Et godt tannhelsetilbud handler om hverdagen til fylkets innbyggere. Det gjør og klimaarbeidet, hvor utslippene må ned!

Et godt årsregnskap løser ikke alle disse utfordringene. Det er langt fra et overskudd på 266 millioner kroner til å ta igjen et etterslep på våre fylkesveier på om lag 4 milliarder kroner. Det trengs derfor flere år med gode regnskapstall og en vilje fra Stortinget til å prioritere fellesskapet via fylkeskommunene for å klare det. Vi er ikke der nå, men årets regnskapstall gir oss et godt grunnlag.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.