Da flertallet i kommunestyret vedtok den dyreste løsningen for ny stasjonsplassering i Kongegata, ble konsekvensene at Bane NOR holder seg unna Larvik lengst mulig. Det er også mye av grunnen til at bygging av nytt dobbeltspor Sandefjord- Larvik er utsatt på ubestemt tid. Flertallet må nå innse at det ikke blir ny stasjon i Kongegata og man kan jo spørre seg om flertallet i kommunestyret synes de har bidratt til byutvikling i særlig grad?

Hareide skal ha skryt for at han har skjønt det flertallet i kommunestyret ikke har skjønt – nemlig at fellesskapets midler må brukes der det gir størst samfunnsmessig fordeler til flest mulig!

En stasjonsplassering i Kongegata vil etter Frp`s mening rasert hele det gamle sentrum. Nå må Larvik sentrum slippe ytterligere båndlegging.

Innen kort tid skal nesten alt som ferdes på veiene være utslippsfritt. Dette fører til at tog taper i konkurransen med bil både på kostnader og bevegelighet, samt at miljøgevinsten nærmest blir borte. Det er i dag nesten ti ganger dyrere å kjøre tog fremfor bil! Kostbar utbygging av jernbanen vil ikke kunne forsvares verken transportøkonomisk eller miljømessig.

Plan og byggesak

I 2007 fikk Larvik kommune prisen for beste servicekommune. Innbyggere følte at kommunen var en ja-kommune og var til for de. Man ble møtt med velvilje og evne til å løse utfordringer.

Noe av denne holdningen er nok borte nå når det gjelder plan og byggesaksavdelingen dessverre. Mye av grunnen kan skyldes utfordringer i ledelsen.

De enkelte saksbehandlerne gjør det beste de kan innenfor det spillerommet ledelsen gir de. Hvis ledelsen svikter blir det lett å skylde på saksbehandler, men det er alltid ledelsen som har ansvaret.

Heldigvis har flesteparten av det politiske nå stilt seg bak forslaget om en gjennomgang av de to avdelingene – noe som i seg selv gir et klart signal til kommunedirektøren om at ikke alt er på stell.

Flere politikere har god kontakt med utbyggere og privatpersoner som forteller om negative avvik, utsettelser og omkamper særlig i planavdelingen, noe som utløser stor irritasjon og unødig store kostnader og tidsbruk.

Gjennomgangen, som undertegnede er initiativtaker til, skal være ferdig innen 1. juni og bør lede til store endringer i ledelsen av og kulturen i avdelingene. Vi er mange som har forventninger til en tydelig endring av praksis.

Politikere blir ofte kontaktet av tiltakshavere eller privatpersoner som opplever problemer med plan- og byggesaksavdelingen. Som politiker må vi ta sakene videre fordi man som tiltakshaver/privatperson vegrer seg for å stå fram offentlig i frykt for å oppleve at problemene de har blir enda større hvis de står fram.

Er det virkelig slik vi vil ha det? En utbygger har tatt bladet fra munnen – det står det respekt av!

Det å kunne hjelpe i små og store saker gjør politisk arbeid interessant og meningsfullt. For å kunne hjelpe velgere må noen ganger vi skaffe informasjon fra administrasjonen.

Politisk arbeid

Kommunaldirektør og ordfører har i senere tid endret praksis for oss som er lokalpolitikere. Vi blir forhindret i å ta kontakt med administrasjonen – selv om vi har kommuneloven på vår side.

Ombudsrollen og gleden over å kunne hjelpe innbyggerne med konkrete problemer, bør ikke kommunedirektør eller ordfører ødelegge!

Kanskje grunnen til endret praksis skyldes at ordføreren er relativt ny og politisk uerfaren? Kanskje varaordfører bør sende han også på skolebenken? Undertegnede håper endringen er basert på mangel på kunnskap og ikke er en tilsiktet endring som vil svekke demokratiet.

Det er ingen som er tjent med at Larvik kommune blir mindre serviceinnstilt og lukket for innbyggerne.