Ber feriegjester med tjenestebehov fra helse- og omsorg om å melde fra i god tid

I sommerhalvåret kommer tusenvis av feriegjester til Larvik kommune. Flere av dem har behov for tjenester fra helsevesenet. Det skaper utfordringer for kommunen.