Flere døde og syke havsuler og andre sjøfugler i det siste funnet langs norskekysten. Nå bes Mattilsynet gjøre tiltak for å unngå utbrudd av fugleinfluensa.

Om de døde og syke fuglene som er funnet langs norskekysten sier konservator ved Museum Stavanger, Alf Tore Mjøs, at det er stor sannsynlighet for at det er snakk om fugleinfluensa, skriver NRK.

Årsaken er at det nå er mye smitte i Storbritannia, spesielt på Shetland og Orkneyøyene. Ifølge nettsiden Birdguides er det funnet hundrevis av døde og syke fugler på strender i Storbritannia i løpet av våren.

Han mener Mattilsynet må komme seg ut for å ta prøver av fuglene.

– Dette smitter lett over på andre arter i fjørfeindustrien, og jeg er bekymret for at dette viruset på sikt kan smitte mellom mennesker. Det er flere fugleinfluensavirus som er opphavet til pandemier som har rammet mennesker gjennom historien, sier Mjøs.

Mattilsynet opplyser at de følger situasjonen tett, og sier at den nasjonale beredskapsordningen vil tre i kraft igjen ved nye utbrudd. De vil også ta prøver av døde fugler fortløpende.

– Smitterisikoen til mennesker er vurdert som lav av Folkehelseinstituttet, men vi er bekymret for smitte mellom dyr, sier seksjonssjef for dyrehelse i Mattilsynet, Anne Marie Jahr.

Hun ber alle som har fjærfe om å være obs på smitten i villfugl, beskytte egne fugler mot smitte og følge med på fuglenes helsetilstand.