Gå til sidens hovedinnhold

Bevar dyrka og dyrkbar jord

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Skal kortsiktig profitt til grunneiere rasere matberedskapen og sjølberginga?

Har bladd igjennom sakslista til kommende ks-møte og ser at dette kommer opp igjen. Det er en av Rødts kjernesaker, under kategorien « Redde planeten», og jeg syns det er særs viktig at vårt syn kommer fram om denne nyanseringen mellom dyrka jord og dyrkbar. Representantene Per Manvik, Olaf Holm og grunneierne, vil at enhver jordflekk som ikke kan bearbeides med svære traktorer med a/c og stereo skal nedbygges eller asfalteres slik at grunneierne kan pløye profitten inn i allerede overfylte lommebøker, og dermed rane ettertida for enhver mulighet til å dyrke jorda.

Vi i Rødt vil beholde en reserve av jord som kan dyrkes opp når behovet måtte komme. Dyrka mark utgjør kun ca. tre prosent av Norges areal i dag. Areal som kan ryddes og dyrkes, utgjør om lag like mye, men kun en liten andel av den er egnet til korn. Siden krigen er hele en million dekar dyrka mark bygget ned og tapt.

Forhåpentligvis har denne krisa vi er inne i nå, åpnet våre folkevalgtes øyne for at det kan komme tider der vi vil få god bruk for hver eneste jordlapp som kan dyrkes, om så med hakke og spade, for å fø våre barn med næringsrik mat. Jeg gremmes hver gang jeg passerer Torstvedtjordet eller Holmejordet der god matjord bygges ned og er tapt for all ettertid. Heldigvis har flertallet i formannskapet stemt ned forslaget fra Manvik, og jeg håper kommunestyret utviser samme klokskap og legger vekt på sjølberging og beredskap framfor kortsiktig profitt. Sjølbergingsgraden i Norge går nedover og er nå på bare 40 %.

Sjølberging var et godt prinsipp som blei kasta på skraphaugen med nyliberale, globaliseringskåte regjeringer på nittitallet og fram til i dag. Vi har gjort oss fullstendig avhengig av andre lands godvilje og evne til å forsyne oss med næringsmidler og råstoff til fôr. Dette kan fort straffe seg under en pandemi som vi opplever nå, eller en krig i andre deler av verden.

La oss beholde muligheten til å dyrke vår jord når behovet skulle oppstå. Vårt land har nok av berg og ulendt terreng som kan bygges på om det trengs! Om det skulle koste litt mer, må vi ta oss råd til det.

Kommentarer til denne saken