Gå til sidens hovedinnhold

Bibliotek og byutvikling

Artikkelen er over 2 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Bibliotekbrannen sist lørdag har gjort inntrykk på store deler av Larviks befolkning. For biblioteket er mer enn et bygg der vi kan låne bøker og delta på arrangementer. Biblioteket er vårt felles eie. Langt mer enn en konsertsal eller et kulturhus kan være. Det er et lim i samfunnet som har vært der i generasjoner. Noe trygt og godt. Et sted å samles, et symbol. Bare kirkene har en tilnærmet lik funksjon.

Og det må tilbake. Først i form av et midlertidig tilholdssted der noen av oppgavene kan løses. Deretter må biblioteket gjenreises på et permanent sted.

Dermed er også lokasjonsdebatten i gang. Nå med et helt annet utgangspunkt enn tidligere runder vi har hatt i nær fortid. Det er ikke bare naturlig, men nødvendig.

Flere politikere påpeker at det er viktig å bruke tid på avgjørelsen. Dette er en beslutning for flere generasjoner. Det er klokskap i en slik argumentasjon. Dermed er det ikke sagt at det er nødvendig å utsette diskusjonen. Den bør starte raskt.

Plassering og bygging av et nytt bibliotek handler om langt mer enn å få et fint og funksjonelt bygg, rigget for å huse alle aktiviteter et moderne bibliotek bør ha. Det handler også om byutvikling, i særlig grad i Larvik der vi nettopp er inne i en viktig transformasjonsperiode. For et bibliotek betyr mye for området det ligger i. Det trekker til seg mennesker, og mennesker er avgjørende for et levende sentrum.

Derfor bør den første og grunnleggende diskusjonen gå på hvor framtidas sentrum i Larvik bør utvikles. Der bør også et bibliotek få sin sentrale plass.

Mange er fornøyd med dagens plassering. Isolert sett er det også mye bra med den. Badeparken er et vakkert område, det er nærhet til vår kjære Bøkeskog, det er gangavstand for befolkningen i sentrum, på Nanset og store deler av Byskogen. Dessuten er parkeringsforholdene fine.

Men er området det vi vil skal være en del av framtidas Larvik sentrum? Er Badeparken og nedre Nanset det? Eller – er det en hemsko hvis vi gjerne vil utvikle byen i tråd med den så mye omtalte fjordbyvisjonen? Den som handler om å binde sammen det gamle sentrum rundt Torget bedre med det som skjer ned mot og rundt fjorden.

Larvik er en relativt liten by som på mange måter står i en slitsom spagat. Nordbyen, Øya og Elveveien, Indre havn, Hammerdalen, sentrum rundt Torget – og området der biblioteket nå ligger, bidrar til det.

Jeg er av den klare oppfatning at Badeparken ikke bør regnes som et sentralt sentrumsområde. Sentrum og sentrumsfunksjoner bør samles mer enn i dag. Sett med mine øyne er selve sentrum i forhold til funksjoner ikke lenger nord enn Jegersborggata. Derfor mener jeg et nytt bibliotek bør flyttes til enten det nåværende sentrum rundt Torget, eller til områder langs Indre havn som er i tråd med fjordbyvisjonen.

Nettopp disse overordnede linjene, de store planene der vi mener noe, og helst så konkret som mulig, bør løftes fram og diskuteres. Vi bør mene noe om hvor og hva slags sentrale funksjoner byen bør ha og hvor de bør være. Også når det gjelder biblioteket. Bør det bygges opp der det er nå, eller er tiden inne til å reise det et annet sted? Selve grunnlaget for avgjørelsen bør bæres fram av en visjon, og så vil det praktiske og økonomiske komme deretter. Og selvfølgelig være en viktig del når den endelige avgjørelsen skal tas.

Selv om det er tidlig, klarer jeg ikke å lå være å tenke på mulige lokasjoner. Jeg nevner; området rundt Skottebrygga, en utvikling rundt Tollboden med gammelt og nytt i samspill, en utvidelse og innlemmelse av et bibliotek i Festiviteten, som en del av det nye Grandkvartalet, i forbindelse med Bølgen der det allerede er tenkt tanker om dette, som en del av aktiviteten i Hammerdalen, en lokasjon nær Torget. Kanskje kommer Thore Liverød igjen på banen med planer for Bøkestredet? Og sikkert mange andre.

Så er det bare å håpe at diskusjonene kan foregå på et saklig nivå, basert mest mulig på fakta, kunnskap og tro på en styrt utvikling. Og ikke for mye preget av følelser og karakteristikker av meningsmotstandere..

Alle er enig om at brannen og ødeleggelsene på Larvik bibliotek var tragisk. Det er ikke ensbetydende med at alt var bra og funksjonelt ved plassering og bygning. Ut av den sørgelige hendelsen kan det komme muligheter til å bygge et mer moderne bibliotek enn vi hadde.

La oss ta diskusjonen.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.