Gå til sidens hovedinnhold

Biblioteket: Er løpet kjørt, før det starter?

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

ØP har fortjenstfullt nok reist noen kritiske spørsmål i samband med formannskapets behandling av skadeoppgjøret etter brannen i biblioteket.

Det er mulig at saken var av en slik karakter at det var påkrevd med behandling for lukkede dører. I etterkant har ordføreren uttalt at den fremtidige lokalisering av biblioteket ikke er avhengig av forsikringssaken.

Forsikringsoppgjøret er kanskje det minst interessante elementet i den prosessen, som nå har fått drahjelp av brannen. Spørsmålet om den fremtidige lokalisering for biblioteket.

Bibliotek er en virksomhet som trekker folk til seg, og skaper aktivitet i sitt nærområde. Lokalisering av denne tjenesten må derfor ses i et større perspektiv.

I debatten om lokalisering av biblioteket, som langt ifra er ny, er flytting til et område nærmere fjorden vært holdt frem som et alternativ. I kommunens overordnede plandokumenter er sentrumsdannelse og sentrumsutvikling viet liten oppmerksomhet. Med den negative utviklingen en har kunnet registrere de senere år for næringslivet i sentrum, er det påkrevd at de beslutninger som tas også ivaretar og sikrer en positiv sentrumsutvikling.

Forsikringsoppgjøret dreier seg tross alt om noen millioner kroner, mens lokalisering av biblioteket vil ha langt større ringvirkninger både på kort og lang sikt. Dersom det er slik å forstå at ordføreren ønsker en større åpenhet både i kommunens egen organisasjon og i det politiske miljøet, bør han invitere til en åpen prosess omkring alternativ lokaliseringen og mulig etterbruk av dagens lokaler.

Det er dessverre mulig nå å se konturene av en prosess hvor eiendomsutviklere med tiltalende perspektivskisser selger inn sine prosjekt, og som ender opp med flytting og vesentlig økte driftskostnader. Og at dagens lokaler for biblioteket selges til eiendomsutviklere for bygging av leilighetskompleks.

Bibliotek er en ressurs for utvikling av det offentlige rom og et levende sentrum. Ordføreren bør gå foran å sikre at «den gode samtale» etableres mellom alle involverte parter.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.