Gå til sidens hovedinnhold

Biblioteket – slik er veien videre

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vi har vært gjennom en ganske hektisk fase på flere områder når det gjelder saker omkring vårt nedbrente bibliotek. Sikring av bøker og utstyr, pop up-bibliotek, midlertidig bibliotek, forsikringsspørsmål, eventuell framtidig lokalisering av et nytt bibliotek, kritikk mot sikring og rydding av området rundt biblioteket, osv.

Det har heller ikke manglet på kommentarer og innspill. Noen har vært bra, andre mindre bra, og noen har vært direkte dårlige.

Biblioteket vårt er en bygning satt sammen av tre kløver. For to av disse kløver er all bygningsmasse over underetasje erklært totalskadet av forsikringsselskapet. Alle installasjoner i bakken er intakte. Det betyr at all bygningsmasse i disse to kløver – over bakkenivå sett nordfra – skal rives. Etter at dette ble fastslått har KLP som forsikrer regnet ikke-rivbar del av bygget som tilstrekkelig sikret, på tross av revnede og blafrende presenninger.

Det hersker noe usikkerhet omkring skader på det tredje kløver, men det vil det bli tatt stilling til når rivningsarbeidet på de to andre er avsluttet.

Bygget er forsikret i KLP, og bygget er fullverdiforsikret. Hvis Larvik kommune ønsker oppbygging likt som det var, så blir det gjort og bekostet av KLP helt i tråd med dagens byggeforskrifter. KLP har så hevdet at kommunen får en avkorting på 35 prosent av totalt erstatningsbeløp på grunn av avvik i forhold til gjeldende brannforskrifter. Dette bestrider Larvik kommune, så her har vi en separat diskusjon som jeg ikke vil komme nærmere inn på her.

Hvis Larvik kommune ikke vil bygge opp igjen biblioteket i den form eller samme sted som i dag, kan vi i stedet motta et kontantbeløp – minus avkorting også her – fra forsikringsselskapet. Dette kontantbeløpet vil sannsynligvis være betydelig lavere enn kostnadene for full gjenoppbygging. Hvilke alternativer vi velger, er et politisk spørsmål, og dette tar jeg sikte på å få en avklaring på i vårt formannskapsmøte 25. mars.

Selv om biblioteket er kommunens eiendom, så er bygget slik det nå står å betrakte som et forsikringsobjekt. Som eier har ikke kommunen fri tilgang til bygget eller området tett inntil. Selv da bygget etter brannen ble tømt, ble det utført av et selskap KLP hadde engasjert. Dette bygger på det enkle prinsipp at forsikrer ikke ønsker å erstatte andre skader enn dem som er påført av brannen. De som har latt seg irritere av rotet rundt bygget, må ta dette i betraktning.

Per dags dato har KLP gitt rivningsjobben til et profesjonelt rivningsfirma. Dette selskapet har sendt rivningssøknad til kommunen; den ble behandlet raskt, og tillatelse forelå for en uke siden. Kontrakten sier at firmaet som har fått oppdraget av KLP, nå har 40 dager på seg fra tillatelse er gitt til rivningsarbeidene er ferdige, inkludert sikring, demontering, rivning og opprydding. Dette betyr at rivning og rydding skal være avsluttet mot slutten av april.

Hvordan denne prosessen vil bli influert av dagens koronavirus, ligger utenfor mitt handlingsområde, men her er det bare å håpe på det beste.

LES OGSÅ:

En stor skam!

Fortsatt fengslet etter bibliotekbrannen: – Etterforskningen nærmer seg slutten

Verdisikring og pop up-bibliotek

Nå åpner biblioteket på Torget: – Viktig at folk skjønner at det er litt glissent i hyllene

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.