Biljakt, hjemmelaget elektrosjokkvåpen og ruskjøring. Nå må kjenningen møte i retten

Mannen stoppet ikke for politikontroll, og det var kanskje ikke så rart.