Fra 1. august ble barnehage og SFO for førsteklassinger rimeligere. Et viktig grep for å gi småbarnsfamilier med barnehageoppstart og skoleklare seksåringer mer valgfrihet og økonomisk handlerom. Noe som er ekstra viktig nå når internasjonal råvaremangel gir stor prisvekst på en rekke varer og utslag på lommeboka.

Senterpartiets prosjekt i regjering er å redusere forskjeller og å bygge sterke fellesskap gjennom gode tjenester til folk. Et praktisk eksempel på dette er at maksprisen per måned for barnehager nå er redusert fra 3315 kroner til 3050 kroner. Det gir nær 200 000 småbarnsfamilier minst 2900 kroner mer å rutte med i året. Gode barnehager gir barna en trygg og god oppvekst. Barnehagene bidrar også til mer likestilling og høyere deltagelse i arbeidslivet. Det er vinn-vinn for alle parter.

I tillegg får alle 1. klassinger 12 timer gratis kjernetid i skolefritidsordningen (SFO). Det er en halvtidsplass og betyr derfor også at prisen for heltidsplasser blir halvert. Vi ønsker en sterkere fellesskole der elevene blir inkludert, mestrer og lærer. Med gratis kjernetid i SFO, utvides fellesskolen i praksis for første gang på mange år. Samtidig settes enda hardere trykk på å jobbe med å øke kvaliteten. Også denne ordningen trådte i kraft 1. august.

Rimeligere barnehage og SFO hjelper småbarnsfamilier over hele landet, og er derfor med på å gi folk likere muligheter uavhengig av hvor de bor. Rett og slett både økonomisk og geografisk utjevning, slik Senterpartiet ivrer for, og jobber standhaftig videre med.

I statsbudsjettet som kommer til høsten er målet flere løsninger mot de økte kostnadene folk i alle aldre opplever. Men det er fint å starte august med et løft for barnefamiliene.