Bilvraket i skogen «skulle bare stå der litt»: – Jeg har ikke noen annen plass å sette den

Bilvraket i skogen i Veldre naturminne har en eier, og han har både ØP og en mulig kjøper fått tak i.