Nordmenn elsker utenlands mat og musikk. Det skal ifølge kunster Ole Lislerud, ØP 6.DS., være tilstrekkelig grunnlag for fortsatt innvandring. Men kulturendringer i Norge har åpenbart dilemmaer som kan stikke dypere.

Islam har kommet til landet. Religionen er nest størst i Norge. Kristendommen er på vikende front. Skal vi tro tidligere ambassadør i Saudi-Arabia Carl Schiøtz Wibye sine kunnskaper og analyser, så er etableringen av islam på europeisk jord ikke bare tilfeldig følge av innvandring, men målrettet virksomhet. Saudi-Arabia har brukt milliarder kroner på å etablere moskeer og utdanne imamer til formålet; «Terrorens rike, Hvordan en voldelige sekt fra den arabiske ørken radikaliserte islam»», Gyldendal 2017.

Islamismen er islams politiske arm. Den er totalitær på linje med kommunisme, fascisme, nazisme, hevder professor Øystein Sørensen (og andre) i sin forskning på området; «Drømmen om det fullkomne samfunn – Fire totalitære ideologier – en mentalitet», Aschehoug 2011».

Én pluss én er tre i kunstens uransakelige univers, maler kunstneren på sitt lerret. Såpass kunne de fleste før vi lærte å telle. Tallmagi for å begrunne økt innvandring gjør seg nok på papiret. Men langt flere enn Ole Lislerud burde la seg opplyse av tidligere ambassadør Schiøtz Wibye. I dette tilfellet bør én pluss én fortsatt være skriften på veggen i virkelighetens verden.