Kjell Rune Wirgenes fra Nanset menighet stiller til gjenvalg i Tunsberg bispedømmeråd. Han kjemper for en kirke med plass for alle. Foto: Kjersti Bache

Vil ha åpen kirke

Kjell Rune Wirgenes (48) tar gjenvalg til bisperådet i Tunsberg. Han vil ha en lavterskelkirke og er for ekteskap mellom likekjønnede. Uenighet er bra, synes han.
Publisert