andrine, bente, Line JOhannessen og Nora Eriksen
Kjersti Bache

Fire generasjoner kvinner - flere nye rettigheter

Da Nora Eriksen (83) vokste opp, var det uaktuelt å få utdanning utover grunnskolen. For Andrine Johannessen (18) er det uaktuelt å la det være.
Av
Publisert