Alle de 17 i gruppen greide å komme til toppen på 5.985 meter. T.v. foran sitter Norvald og Einar.
Runa Hana/privat

Til topps på Afrikas tak

– Det var tøft og blytungt den siste biten opp mot toppen på nesten 6.000 meters høyde, men vi angrer ikke et øyeblikk. Det var verdt alt slitet!
Publisert