Ønsker støyskjerming mot E18 ved Bøkeskogen

Bøkeskogens og Kilens venner er svært godt fornøyd med både ny E18 og Statens vegvesen. Støyen fra tunnelåpningen plager imidlertid turgåere i deler av parken.