Nå tar de ned denne muren: – Steinene er på vei ut i gata

Det er ikke alltid gravearbeider og utbedringer kommer i konflikt med vernede detaljer, men heller løfter dem og strammer dem opp for framtiden.