Jeg har lenge jobbet for at Bøkkerfjellet også skal være et sted for de av oss som av forskjellige grunner liker å stikke oss litt bort og være for oss selv – mange av dem mennesker som står litt utenfor samfunnet. Men nå setter jeg strek.

Installasjonene som kunst- og kulturgruppa Sirene tok initiativ til har fungert godt. Parken ble mer attraktiv uten at det gikk på bekostning av dem som allerede bruker parken.

Det som kommer nå er noe helt annet. Nå planlegges det uteservering (akkurat der hvor dagens brukere av parken sitter), labyrint og et mini høyt-og-lavt-anlegg. Det er det sikkert mange som er tilhengere av. Jeg er ikke blant dem.

Hadde jeg hatt en oppfatning av at det var flere som delte mitt syn på hva Bøkkerfjellet skal være så hadde jeg nok stått på litt til, men det ser ikke ut til å være tilfelle, så da kan jeg ikke annet enn å ønske menneskene bak parkforvandlingen lykke til.

Men vi kan jo glede oss over at vi som ikke er så begeistra for folkemengder, trampoliner og underholdning for hele familien har andre områder å trekke til. Parken i Utsiktsveien kan fint ha den samme funksjonen, Tollerodden har fine steder, i Bøkeskogen er det plass, og det samme gjelder området rundt Herregården. Og hvis noen ikke liker at områdene har denne funksjonen så blir de sikkert oppgradert.

I Larvik har vi plass til alle. Det er bare litt uenighet om hvor «alle» skal være.