Gå til sidens hovedinnhold

Bøkkerfjellet for alle

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vi leser i ØP 17.11.21 at Kjetil Vold er bekymret for utvikling og økt aktivitet på Bøkkerfjellet, og at noen har en mer eller mindre skjult plan for å «rydde opp» i det noen kaller baksiden av samfunnet.

Først, hvor kommer denne påstanden fra? Finnes det en slik plan i det politiske Larvik han har innsikt i, og som er ukjent for oss andre? Eller baserer han denne påstanden på kommentarer i egne kommentarfelt på nett? Etter vår erfaring er det i hvert fall ingenting som tyder på at det finnes en slik plan i kommunens administrasjon. Om vi hadde så mye som kjent ferten av en slik plan ville ikke SIRENE utviklet allrommet Tanzy Fumitory som åpnet på Bøkker´n i september. En slik plan ville vi ikke sett vårt prosjekt som et verktøy for, og det hadde på alle måter vært det totale brudd med hva prosjektet står for og handler om.

Sensommer og tidlig høst jobbet arkitektene, snekkere og vi daglig på Bøkker'n, og daglig hadde vi samtaler med folk som oppholder seg her mye, og etter hvert var det flere som engasjerte seg, tilbød seg å hjelpe til, bidro i både arbeid og under åpningen. Vi opplevde å bli tatt imot med nysgjerrighet og engasjement, og for oss var dialogen som oppsto kun positiv. Av natur er vi alle skeptiske til forandring, men det hjelper med dialog og åpenhet, og at dette går alle veier. Vi stiller oss derfor litt undrende til at Vold tar på seg rollen som talerør, videre som om dette er en homogen og samlet gruppe. Vi støtter så absolutt Vold i sin årvåkenhet, både som medmenneske og politiker, for hvordan mennesker blir behandlet og i dette tilfellet, en del av dem som har gått livets harde skole. Kanskje ikke alle stiller opp i ØP eller vil ha seg selv avbildet, men dette er ikke en homogen gruppe uten egne individuelle meninger, tanker og uten evne til å snakke for seg selv. Vår oppfatning er at flere deler en felles bekymring for både bråk og rekruttering til rus blant ungdom. Derfor er vår oppfordring, til alle, om det er Kjetil Vold, politikere, Larvik kommune eller Camp Larvik. Lytt til og ta brukere av parken med inn i betraktninger, samtaler og planer fremfor å snakke over hodene deres. Nei, vi snakker ikke om «Plata tilstander» som det i annen tråd ble referert til, men lille Larvik, som i år fyller 350 år med mottoet Vi350, samskaping og inkludering. Bøkker'n er en nydelig grønn og luftig lunge som bør være for alle, parken er et naturlig område å inkludere i videre planer for byen.

Åpningen av kunstprosjektet Tanzy Fumitory, LABOs store jubileumsfeiring og BareBarokks konsert på Bøkkerfjellet i september, viste til det fulle hvilket potensial som ligger i å ta Bøkkerfjellet i bruk som et inkluderende sted å møtes. Også for felles kunst og kulturopplevelser. SIRENE og arkitektenes intensjon er og har vært, å skape et åpent allrom med en scene / galleri som kan benyttes og bookes for alle typer kulturuttrykk, fra det brede til det smale, for amatører som profesjonelle. Videre har vår intensjon vært og fortsatt er, at det skapes balanse mellom aktivitet og at parken er et sted for ro, utsyn og et sted å puste, for alle.

Kommentarer til denne saken