Takk til alle dere som kom til åpningen av Camp Larviks innbyggerinitierte prosjekt på Bøkkerfjellet lørdag 7.5.2022. Vi er kjempeglade for at så mange barn, unge, voksne og eldre fant veien og så ut til å nyte en fantastisk deilig, sommerlig vårdag i Larvik sentrum.

Som innbyggere i en kommune er det vi – altså innbyggerne selv – som utgjør hovedbestanddelen av kommunen. Vi overlater til de folkevalgte å beslutte på våre vegne, og til de som jobber i kommunen til å drifte den, men uten innbyggere er det ikke noen kommune. Det betyr at alt det kommunen gjør og eier er litt vårt alles, og at vi også er litt medansvarlige for alt det kommunen både får til, og ikke får til.

Bøkkerfjellet er derfor også litt ditt. Og vårt mål i Camp Larvik har vært å forsøke å vise at man som innbygger kan bidra aktivt i byens utvikling. Vi har ønsket å gjøre Bøkkerfjellet til et sted for alle. Om du hjelper til med å stelle litt, vanne litt, plukke med deg litt søppel, knipe litt, fortelle litt om historien, leke litt med barn eller barnebarn, ta en vennlig prat med noen du kanskje ikke kjenner eller nyte utsikten – da bidrar du til å vise at du setter pris på og liker å bruke byparken. Det er viktig for at kommunen skal prioritere stedet som noe mer enn et midlertidig prosjekt for 2 år.

Bøkkerfjellet er ikke bare for folk i Larvik by, og folk fra mange steder har bidratt. Iskiosken er bemannet med ungdommer fra bl.a. Kvelde. Anleggsgartnerne som har laget bed er fra Hvarnes. Kontaktpersonen vår i kommunen er fra Svarstad. Kabeltromlene er rester etter arbeid både i Brunlanes og Tjølling. Snekkeren fra Thor Heyerdahl vgs. som restaurerte vinduet på Brannvaktstårnet bor i Helgeroa. Elever og lærere ved Thor Heyerdahl kommer fra hele fylket. Naboer og folk i nærområdet har vært med på dugnaden, men en av de frivillige har reist helt fra Stokke hver dag for å være med. Det er også fint at flere med bakgrunn fra andre land enn Norge også har vært med.

Nå er vi i prosjektgruppa i Camp Larvik stort sett ferdige med det vi klarte å få til i løpet av nær to års planlegging (i en pandemi), seks dagers dugnad og en dag med minifestival. Vi er verken en forening med medlemmer, en stiftelse eller et selskap, vi er bare frivillige enkeltpersoner som drives av motivasjonen vi får av å skape noe som andre setter pris på.

Det som er skapt både av tiltak og arrangement har skjedd innenfor en ramme på rundt 200 000 kr, der ca. 25-30% er sponsing fra lokale virksomheter. Det er også mange som har bidratt med redusert pris, ekstra innsats eller mer tid enn de har fått betalt for. I tillegg har vi i prosjektgruppa og frivillige i dugnadsuka bidratt med tusenvis av dugnadstimer. Vi har lært masse, møtt utrolig mange hyggelige mennesker og blitt mye mer kjent med byen, naboer, brukere og besøkende på Bøkkerfjellet, og ulike folk rundt om i kommunen, kulturlivet og næringslivet. Det har vært spennende, utfordrende og givende, men nå er det på tide å takke av og gi stafettpinnen videre.

Om noen har lyst til å ta over Camp Larvik med et nytt mannskap og prosjekt i Larvik sentrum, eller et annet lokalsenter i Larvik kommune, er det bare å ta kontakt med oss eller kommunen så kan vi gjerne dele våre erfaringer og vise verktøy og metoder vi har lært å bruke.

Til slutt har vi følgende oppfordring til politikere og administrasjon i Larvik kommune;

  • Lag en smart ordning og tilrettelegg for låning av utstyr slik at grupper som ønsker det kan ha små arrangementer, utstillinger eller annen formidling på Bøkkerfjellet.
  • Skaff mer strøm. En nyetablert pizza-foodtruck måtte gjøre vendereis på lørdagens åpning fordi det er for lite strøm på Bøkkerfjellet. Det var trist for inviterte innehaver og kjedelig for sultne gjester som måtte dra et annet sted for å spise.
  • Kjøp inn et mobilt HC-toalett som kan plasseres på parkeringsplassen. Med flere besøkende og tilrettelegging for flere arrangement vil behovet øke.
  • Lag en WIFI-spot – dette var spilt inn som ønske fra mange av innbyggerne.
  • Gjør det enklere og tryggere for myke trafikanter å komme seg til Bøkkerfjellet. I dag er det ingen trafikksikker måte å komme seg til byparken på som fotgjenger. Løft fortau langs Bøkkerveien og fotgjengerfelt på fylkes prioriteringsliste, og vurder våre innspill til annen trafikkløsning på nordsiden.
  • Sett av penger til flere innbyggerinitierte stedskapingsprosjekt – midlertidige eller permanente. Slik blir det enklere for nabolag og lokalsamfunn å gjøre de fysiske omgivelsene hyggeligere og bidra til økt trivsel. Det skaper sterkere mellommenneskelige bånd, engasjement, eierskap, stolthet og tilhørighet.

Takk for oss!