Are Kalvø komemr til Bølgen med forestillingen « En time av livet ditt du aldri får tilbake» denne uken. Visste du at vi bruker omtrent tre og et halvt år av liva våre til å pusse tennene og stelle oss? At vi sover i gjennomsnittleg 27 år? Ser på TV og er på nett i 10 år? Ikke det? Are Kalvø har saumfart tall i Statistisk Sentralbyrås Tidsbrukundersøking fra 2012, og funnet frem til de raraste ting vi bruker utrolig mye tid på.