– Vi har ikke råd til å flytte, og ikke råd til mer advokatutgifter, sier huskjøper Anette Bull og føler seg maktesløs.

Sammen med ektemannen kjøpte hun en seksjon av Grevefaret 3 i Tjølling i Larvik i oktober 2013. Underetasjen ble kjøpt av Aase Farmen.

De oppdaget raskt store muggsopp-problemer, råte og andre feil ved huset, og klaget til selgeren.

Det endte med en lang tvist med selgerens forsikringsselskap Protector. Først ble kjøperne avvist, så tilbudt snaut 100.000 kroner, og til slutt et siste tilbud på 651.000 kroner inkludert moms.

Dette avslo Farmen og Bull, og gikk til retten. Da ble de tilbudt til sammen 500.000 kroner for å droppe saken.

Denne uken falt dommen i Larvik tingrett. Kravet var på 3,84 millioner kroner, pluss saksomkostninger, men retten kom til at familien Bull og Aase Farmen til sammen skal ha 1,57 millioner kroner.

Ikke råd til å flytte ut og fikse huset

Familien Bull får 1,2 millioner kroner. Det er så lite at familien nå må fortsette å bo i muggsopphuset på Hemskogen og slite med plager som hodepine og kvalme.

– Vi har hatt 800.000 kroner i saksomkostninger for å bringe saken inn for retten. Når disse skal dekkes har vi nesten ingenting igjen til å fikse huset.

Familien bor fortsatt i sin del av boligen, mens Farmen i 1. etasje har flyttet på grunn av de helsemessige plagene.

–  Vi føler oss tvunget, fordi vi ikke har råd til noe annet. Det er belastende å bo her, spesielt med tanke på barna. Inneklimaet har bare blitt verre. Vi hadde dessuten planlagt å leie ut en hybel, men det kan vi ikke.

ELENDIG INNEKLIMA: Anette Bull og familien har en rekke luftrensere i huset for å holde ut med den dårlige luften. Hun mener inneklimaet har blitt dårligere i løpet av det drøye året familien har bodd i huset.

Har kanskje ikke råd til advokat

Bull er helt klar på at de ikke er fornøyde med dommen. Hun har bestemt seg for å anke til lagmannsretten, men familien har ikke mer midler til å kjempe mot Protectors store organisasjon.

– Vi har hatt så høye utgifter så langt, at vi kanskje ikke har råd til advokat. Det betyr at vi muligens må prosedere saken selv i lagmannsretten.

Det Bull reagerer mest på med dommen, er at vitneuttalelsen til Sintef Byggforsk ikke er vektlagt i det hele tatt.

– Når de konkluderer med at overvannet skyldes en forskriftsfeil, det vil si at det er brukt feil byggemåte i forhold til byggetidspunktet, mener vi det er en vesentlig del som ikke er med i grunnlaget for dommen, sier Bull.

Huskjøperne reagerer også på at det er mulig at flere sakkyndige kommer til så vidt forskjellige konklusjoner som det er gjort i denne saken. Både kjøperne og forsikringsselskapet har hatt flere sakkyndige.

Protector Forsikring fornøyd

Forsikringsselskapet er fornøyd med dommen.

– Vi får i stor grad medhold i våre synspunkter, og retten har for det meste kommet til et riktig resultat, skriver advokat Tommy Ravndal i en e-post til NRK.

«Saken knyttet seg i hovedsak til uenighet om utmåling. Selger og selskapet anførte at det korrekte ville være total utbetaling for begge sakene i størrelsesorden 1.1 million, mens kjøperne la ned påstand inkludert sakskostnader på over 4 millioner», skriver Ravndal videre.

Familien Bull og Aase Farmen har en snau måned igjen på seg til å anke saken til lagmannsretten.