Boligsalgsrapporten for begge eiendommene er signert av en takstmann som er broren til mannen som både har satt opp og solgt boligen.

ØP har vært i kontakt med takstmannen som har foretatt den byggtekniske gjennomgangen av boligen.

Han bekrefter at han lagde en rapport for broren i 2010, men hevder at han ikke var kjent med at den samme rapporten skulle benyttes til et salg i 2013.

– Rapporten er brukt mot min viten og vilje, og jeg kan ikke ta ansvar for det. Hvorfor den er brukt kan jeg ikke svare på, for det vet jeg ikke, sier takstmannen.

– Er det greit å lage rapporter for nær familie?

– Jeg gjorde det denne ene gangen i 2010, og jeg trakk den tilbake med en gang. Jeg har verken før eller siden laget en rapport på vegne av familie og venner, hevder han.

ØP har gjort gjentatte forsøk på å få tak i byggmesteren, men har ikke lyktes med det.

Takstmannen, som har utført oppdraget, er medlem i Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon (NITO).

Fagsjef i NITO, Rune Karlsen, kjenner ikke til denne konkrete saken, men sier følgende på generelt grunnlag:

– Vi har 520 takstingeniører som utfører masse oppdrag hver eneste dag, og vi er avhengig av et godt omdømme. Brudd på etisk regelverk blir tatt alvorlig. En takstmann må selv vurdere sin egen habilitet og integritet før hvert oppdrag, sier han.

– Dersom vi får inn klager på utøvelse av takstoppdrag, vil vi utbe forklaring fra den det berører, og sende saken til et etisk utvalg. Hvis utvalget konkluderer med grove eller gjentatte brudd på vårt etiske regelverk, så kan takstmannen miste medlemskapet. Det skjer fra tid til annen. Vi er ikke interessert i å ha medlemmer hvis de bringer bransjen i vanry, sier Karlsen.

Han synes det er tragisk at så mange saker går i rettssystemet etter kjøp og salg av fast eiendom, men tror at det vil bli en halvering av slike saker fra nyttår.

– Da skal vi implementere en ny boligsalgsrapport på markedet for å unngå mange av disse tvistene som kjøres for rettssystem. Den nye rapporten vil avdekke langt mer, og vi spår en nedgang i antall reklamasjoner i forbindelse med bruktbolig opp mot 50 prosent, sier han.