Rigger klart for nytt boligområde ved Stavernsveien

Går alt etter planen kan de første av 43 boenheter på Lillejordet være innflyttingsklare høsten neste år.