– Boligsalgsrapporten er generelt svak og inneholder konkrete feil som fører selskapet i ansvar. Det synes som om takstmannen ikke har besiktiget forholdene. Takstmannen burde ha oppdaget skjevheter i gulvene og det stilles spørsmålstegn ved om terrassene i det hele tatt er besiktiget, står det i tilsvaret fra Protector Forsikring.

– Hadde taksten vært utført forsvarlig, ville ikke mangelansvar gjort seg gjeldende for Protector Forsikring ASA, står det videre.

Forsikringsselskapet ber om at de frifinnes i søksmålet, og varsler gjennom et prosessvarsel at det også kan bli aktuelt å holde byggmester ansvarlig, dersom de blir dømt til å betale.

Det at selger har brukt sin egen bror som takstmann mener forsikringsselskapet ikke betyr noe for kjøpet.

– Det at selger og takstmann er i slekt skal ikke ha noen betydning for kjøper og vurderingen av en eventuell mangel. Selger identifiseres med alle sine medhjelpere i salget av boligen, men vi er enig i at det er uheldig at deres relasjon ikke ble opplyst om, skriver Merete Christensen Bernau, direktør i Eierskifte, i en e-post til ØP.

Hun avviser at Protector Forsikring bevisst trenerer saker.

– Vi er klar over at det er viktig å få slike saker avgjort raskt. Vi ønsker ikke å bruke mer tid enn nødvendig. Denne saken kom inn i januar 2014 og mye av dokumentasjonen forelå i mars måned. Det er fremkommet ytterligere en rapport i juni, samt at noen områder ikke er dokumentert ennå. Vi er opptatt av et korrekt oppgjør og kvalitet i oppgjøret vårt. Det at saker tar lang tid er noen ganger nødvendig, men er ikke et gode fra vår side heller, skriver hun.

Protector Forsikring har i tilsvaret varslet at de krever ytterligere dokumentasjon vedrørende inneklima.

– Det har vi foreløpig ikke mottatt, og derfor ikke fått vurdert, skriver Eierskiftedirektøren.