Rekordhøye lån og priser

Både boligpriser og utlån er rekordhøye.

Ikke alle kan leve med boliglånet dersom det kommer en renteøkning.

Ikke alle kan leve med boliglånet dersom det kommer en renteøkning. (Foto: )

DEL

Få ØP+ for 100 kr til etter påske!

Dermed er Ola og Kari blitt svært sårbare overfor renteøkninger, og det bekymrer Finanstilsynet er bekymret.

Rundt 170.000 husholdninger hadde i fjor renteutgifter som utgjorde mer enn 20 prosent av inntekten.

Hvis rentesatsen øker med 2 prosentpoeng, vil dette gjelde 450.000 husholdninger, viser beregninger fra rapporten Finansielt utsyn 2012.

Finanstilsynet peker på erfaringer fra Norge og andre land som har vist at ringvirkningene blir store dersom folk må stramme inn forbruket betydelig.

For å bidra til å forebygge risikoen for enkeltpersoner og for det finansielle systemet, innskjerpet Finanstilsynet 1. desember 2011 retningslinjene for forsvarlig utlånspraksis for lån til boligformål.

– Bankenes etterlevelse av retningslinjene følges nøye både gjennom undersøkelser og ved stedlig tilsyn, sier finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen.

Gjelden har økt mest blant de yngste og i lavinntektsgruppene, som gjør disse husholdningene utsatte i økonomiske nedgangstider. (ANB-NTB)

Artikkeltags