Sommeren 2012 kjøpte Stein Eriksen fra Oslo feriested til rundt sju millioner i Kjerringvik i Larvik. Året etter fant han ut at nesten halvparten av hytta var ulovlig oppført.

– Her er det en takstmann som ikke har gjort jobben sin i det hele tatt. Det finnes ikke godkjente tegninger for den utbyggingen som er gjort, og det burde vært oppdaget, sier hytteeier Stein Eriksen.

Sommeren 2012 kjøpte han feriestedet som ligger usjenert til i Kjerringvik i Tjølling i Larvik. Hyttas totale størrelse – med garasje, bod, tilbygg og terrasse – er på 285 kvadratmeter (m2). Den godkjente totalbebyggelsen er på 150 m2, noe som tilsier en overskridelse på 135 m2 .

– Det er få steder som dette. Det store arealet, samt at det ligger så usjenert til gjør dette til en perle. Men det hjelper lite når hytta er ulovlig bygget, sier Eriksen noe oppgitt.

– Vi er en uskyldig part

På tirsdag var planutvalget på befaring i Kjerringvikveien 330, og de fleste ble imponert over både utsikten, tomten og størrelsen på hytta. Dessverre for Eriksen, ble hans søknad om å få sette opp garasje og tilbygg, enstemmig nedstemt.

– Det er så mye større areal på denne hytta enn det som er lovlig, så selv om utbyggingen skjedde for mange år siden, så kunne vi ikke godkjenne dette, sa Rolf Kristian Gjerstad (H) til ØP etter befaringen.

Og utfallet av at Eriksen søkte om dispensasjon for ulovlig bygget areal, blir at nesten halvparten av hytta må rives.

– Utfallet var for så vidt ventet siden det er ulovlig satt opp, men jeg hadde håpet på et annet resultat. Det er utrolig kjedelig for oss, vi er jo en uskyldig part i dette, sier Eriksen på telefon etter planutvalgets møte.

Byggetillatelse fra 1963

– Jeg ønsker å bygge på slik at det også blir plass til barn og barnebarn, men oppdaget i stedet at mye av bygningsmassen var ulovelig oppført. Nå vet jeg ikke helt hva vi gjør, men vi har to valg: Enten hever vi kjøpet eller så må store deler av hytta rives og bygges om. Det blir en kostbar affære, men heldigvis ikke for vår regning, sier Eriksen, og sikter til tidligere eier Kirsten Pilegaard Øhre og hennes forsikringsselskap.

Hun er enke etter Jørgen Øhre, som i 1963 fikk tillatelse av Tjølling bygningsråd til en total bebyggelse på 150 m2. 22 år senere bestemte han seg for å bygge ut hytta, men søkte aldri om å få gjøre utvidelsene. I 1999 døde Jørgen Øhre, og enken tok over hytta i Kjerringvik.

– Jeg vet ikke om hun visste dette da hun tok over hytta for hun er kone nummer to til Øhre. Men som selger står hun like vel ansvarlig.

SE VIDEO AV HYTTA HER (klikk på linken)

ikke kontakt med selger

Eriksen sier at verken han eller selgers forsikringsselskap har fått svar på henvendelsene sine til Pilegaard Øhre vedrørende den ulovlige bygningsmassen, og at kommunikasjonen mellom ham og den tidligere eieren kun går via advokat og forsikringsselskapet.

– Vi har ikke bestemt oss for hva vi gjør ennå, men det er store muligheter for at vi hever kjøpet, sier Eriksen.

Da ØP kontaktet Protector forsikring, som representerer Pilegaard Øhre, bekreftet Ragnhild Krefting Kullerud at det er vanskelig å komme i kontakt med Pilegaard Øhre da hun for tiden bor i Spania. Videre kunne Kullerud ikke kommentere saken.

Megler:– Dette er selgers ansvar

Knut H. Leinæs, som meglet salget i 2012, mener det er lite Meglerhuset Leinæs kunne gjort annerledes ved salget.

Daglig leder Knut H. Leinæs ved Meglerhuset Leinæs AS innrømmer at han er overrasket over vedtaket i planutvalget.

– Dette kom veldig overraskende på meg.

Han er klar på at meglerhuset ikke var kjent med at store deler av hytta i Kjerringvik var bygd ulovlig.

– Vi bestiller informasjon fra kommunen, men det er først og fremst selger som har ansvaret for å opplyse om eiendommen. Når påbygget ble gjort i 1985, og salget i 2012, er det lite trolig at megler har ansvaret for å finne ut av dette. Det er selgers ansvar å søke om tilbygg, sier Leinæs.

Søke eller utsette

Leinæs sier at salget ville blitt håndtert annerledes om de hadde vært kjent med det ulovlige tilbygget.

– Hvis en eiendom har tilbygg, eller det er gjort andre endringer, det skulle vært søkt om er det to alternativer. Enten opplyses dette om i prospektet, eller så utsetter vi salget, og lander byggesøknadene. I dette tilfellet med begrenset verdi av bygningsmassen ville man trolig opplyst om dette.

– Et visst ansvar

John F. Treider, advokat i Norges Huseierforbund, er klar på at selger har hovedansvaret. Men mener megler også må ta noe ansvar.

– Megler har et visst ansvar i slike saker. Megler ber om å få se papirer på kommunale avgifter, og da går man også inn og ser på om det er noe som er bygd ulovlig eller ikke. Men det er eier som har ansvaret her, og selv om det har vært eierskifte, så må personen sjekke faktisk eforhold før man selger. Selger skal vite om bygget er godkjent eller ikke, sier Treider.

– Advokat Treider synes å forutsette at man er kjent med at det er gjort et påbygg og eventuelt når. Jeg var ikke kjent med at dette var et tilbygg. To andre erfarende meglere har hatt denne saken før meg og ingen av dem har heller sett dette.Man må normalt forutsette at selgere opptrer i henhold til gjeldende regelverk, sier Knut H. Leinæs.

Selgers advokat: - Har ikke visst om ulovlighetene

Da ØP kontakt Protector forsikring, som representerer Kirsten Pilegaard Øhre, i går, kunne de ikke svare på om enken etter Jørgen Øhre visste om den ulovlige byggingen på hytta i Kjerringvik. De kunne imidlertid bekrefte at det er vanskelig å få tak i enken, siden hun for tiden bor i Spania. Heller ikke kjøper Stein Eriksen har lyktes i å få kontakt med Pilegaard Øhre.

- Så langt vi kjenner til saken er det slik at hun ikke har besittet kunnskap om at dette ikke var lovlig. Selgeren er en enke på 75 år fra Danmark som benyttet eiendommen kun i perioder. Det var hennes avdøde mann som sto for oppføringen av tilbygg. På generelt grunnlag har en selger ikke en undersøkelsesplikt etter avhendingsloven, skriver advokat i Protecor forsikring, Tommy Ravndal, til ØP på mail.