Avklarende om habilitet

– Det kan være uheldig om Piombino stadig må tre ut som inhabil, og bestemmelsen i kommunens reglement er fornuftig, men bare en anbefaling, ikke rettslig bindende, sier forvaltningslovekspert og jusprofessor Jan Fridthjof Bernt.

– Det kan være uheldig om Piombino stadig må tre ut som inhabil, og bestemmelsen i kommunens reglement er fornuftig, men bare en anbefaling, ikke rettslig bindende, sier forvaltningslovekspert og jusprofessor Jan Fridthjof Bernt. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

Det å være arkitekt, og samtidig ha et verv i et planutvalg, er ifølge professor Jan Fridthjof Bernt, ganske uproblematisk

DEL

– Reglene om inhabilitet dreier seg om deltakelse i saksforberedelse eller vedtaksprosess i enkeltsaker. En arkitekt vil kunne bli inhabil i sak som dreier seg om et prosjekt han har vært involvert i, eller som angår nære kolleger eller firmaet han er deleier av eller tilsatt i, men ikke som generell regel i alle plansaker, sier professor ved Universitet i Bergen, Jan Fridthjof Bernt, som er ekspert på forvaltningslov.

– Generelt sett vil jeg si at vi veldig ryddige på det med habilitet i Planutvalget. Det har aldri vært noe problem, mener Turid Løsnæs (Ap).

Det at det nå via et brev fra naboer til et planlagt prosjekt i Mesterfjellveien, er kommet med hentydninger om inhabilitet i utvalget, liker verken hun eller leder i planutvalget, Steinar Nyland (Ap), spesielt godt.

Les også: Massiv naboprotest mot fortetting | Slakter advokaten, naboene og ØP | Nå blir det utbygging i Inges gate | Planlegger firemannsbolig i Byskogen – fikk nei for fjerde gang

Inhabil eller ikke?

«Dette betyr at resten av planutvalget kan være inhabile fordi de etter hvert blir svært godt kjent med Julien Piombino», heter det blant annet i brevet fra naboene.

– Det er vel ingen tvil om at Piombino er inhabil i denne aktuelle saken siden han er engasjert som arkitekt for utbyggerne, og har tegnet prosjektet. Men å erklære alle i planutvalget for inhabile mener jeg er direkte feil, sier Nyland.

– Det at man sitter i samme utvalg som en person som er inhabil vil ikke være nok til selv å bli det. Det kreves et ganske nært personlig – privat – forhold før bestemmelsen i Forvaltningsloven § 6, andre avsnitt, om inhabilitet når det foreligger «særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten», slår inn, slår professor Jan Fridthjof Bernt fast.

Løsnæs kan forstå at noen reagerer, når det fra tid til annen dukker opp slike saker, men liker ikke slike innspill.

– Vi føler ansvar for at det skal bli en rettferdig behandling av alle saker som kommer opp i planutvalget, og føler som sagt at vi har et ryddig forhold til det med habilitet, sier Løsnæs.

Les: Sa nei til fortetting - naboene på Grønneberg fikk gjennomslag for protestene | Får bygge firemannsbolig over tre etasjer i Larviksveien 17

Gode retningslinjer

– Vi har i alle år forholdt oss til kommunens reglement som gir gode retningslinjer for representantene, sier Løsnæs.

I § 9 står det blant annet: «Representantene bør som hovedregel ikke plasseres i en komite som behandler og innstiller saker som vedrører eget yrke eller profesjon».

Dette gjelder generelt for samtlige komiteer, råd og utvalg i Larvik kommune.

– Dersom representantene er i tvil om habiliteten rådspørres kommuneadvokaten. Og vi mener det er bedre å spørre en gang for mye, sier Løsnæs.

– Det kan være uheldig om han stadig må tre ut som inhabil, og bestemmelsen i kommunens reglement er fornuftig, men bare en anbefaling, ikke rettslig bindende, sier professor Bernt.

Østlands-Posten har vært i kontakt med planutvalgsmedlem Julien Piombino (MDG). Han ønsker ikke kommentere saken.

Av alle byggesaker som behandles i kommunen er det kun klagesakene, eller rundt fem prosent av sakene, som kommer til behandling i planutvalget.

Artikkeltags